Opiekun osób starszych – zawód z przyszłością

Rynek opieki medycznej nad osobami starszymi w Chinach rozwija się coraz szybciej.

Podczas forum zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Obywatelskich, Tang Jinsu, przedstawiciel ministerstwa powiedział, że struktura ludności i postęp technologii cyfrowej mają duży wpływ na rozwój tej branży. Jednak, pomimo dynamicznego postępu, na rynku opieki nad osobami starszymi nadal brakuje specjalistów. Rząd musi pilnie opracować średnio- i długoterminowy plan dla osób starszych.

Yang Zhiming, prezes China Association for Labour Studies stwierdził, że do rozwoju tego sektora konieczne jest podniesienie wynagrodzeń opiekunów i rozwinięcie programu szkoleń.

Qian Peixin, prezes Zhejiang Hekang Medical Group zauważył, że wybuch pandemii spowodował szybki rozwój internetowych usług pielęgniarskich, zaspokajających lokalne potrzeby.

Tang Jinsu zasugerował, że należy rozszerzyć zakres opieki społecznej dla osób starszych o usługi medyczne online, w celu zbudowania nowoczesnego sektora usług. Internetowa opieka medyczna i telemedycyna w przyszłości zapewnią optymalne rozwiązania w zakresie domowej opieki nad osobami starszymi.

Pod koniec 2019 roku w Chinach mieszkało 254 miliony osób powyżej 60- go roku życia, co stanowiło 18,1 procenta ogółu.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *