Zmniejszenie ubóstwa w Chinach lekcją dla krajów rozwijających się

Jeffrey Sachs, amerykański ekonomista, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Columbia zauważył, że wysiłki chińskiego rządu na rzecz zmniejszania ubóstwa dostarczają cennych lekcji krajom rozwijającym się.

Sachs wyróżnił trzy kluczowe założenia z blisko czterdziestoletniej praktyki Chin, z których pierwszym było ustalenie jasnych celów. Drugie to zdolność planowania i stworzenie ram czasowych 5-10 lat, umożliwiających systematyczną obserwację.

Trzecie założenie to szeroko zakrojona strategia, która łączy inwestycje publiczne i oparty na rynku rozwój infrastruktury, opieki zdrowotnej i edukacji.

Ekonomista powiedział, że wraz ze zmniejszaniem się ubóstwa Chińczyków rośnie rola Chin w światowej gospodarce.

Chociaż skrajne ubóstwo w Chinach się skończyło, nadal istnieją różnice w poziomie życia między obszarami miejskimi i wiejskimi, a produktywność na wielu obszarach wiejskich jest nadal stosunkowo niska.

Patrząc w przyszłość Chiny powinny robić to, co robią od dziesięcioleci – dodał ekonomista, podkreślając, że Inicjatywa Pasa i Szlaku w nadchodzących latach będzie sposobem na zwiększenie inwestycji w zieloną i cyfrową infrastrukturę w krajach rozwijających się i może stanowić podstawę ich dalszego rozwoju gospodarczego.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *