Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla

Dane z China Electricity Council (CEC) pokazały, że do końca 2020 roku moc zainstalowana elektrowni węglowych w Chinach osiągnęła 1,08 miliarda kilowatów, co stanowi 49,1 procent całkowitej mocy zainstalowanej w kraju.

Oznacza to, że po raz pierwszy udział elektrowni węglowych zmniejszył się do mniej niż 50 procent w strukturze dostaw energii w Chinach.

W 2020 roku nowo zainstalowana moc energii wiatrowej i słonecznej wyniosła odpowiednio 71,67 mln kilowatów i 48,20 mln kilowatów, co stanowi rekordowy wynik dla tej pierwszej.

Według raportu Deutsche Bank, do 2030 roku Chiny powinny odnotować dziesięciokrotny wzrost produkcji energii słonecznej, podczas gdy produkcja energii wiatrowej będzie trzy- lub czterokrotnie większa niż w 2020 roku.

Zielona energia wykazuje duży potencjał rynkowy, a kraj obiecuje, że do 2030 roku łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej i słonecznej wyniesie ponad 1,2 miliarda kilowatów.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *