Zwycięstwo w walce z ubóstwem

Ograniczenie ubóstwa jest wyzwaniem globalnym. W ciągu ostatnich ośmiu lat Chiny zrealizowały swoje cele w zakresie ograniczania ubóstwa, wydobywając z biedy prawie 100 mln osób i osiągając efekty określone w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju na dekadę przed wyznaczonym terminem. Jak to było możliwe? Instytut Xinhua, chiński think tank, opublikował pod koniec lutego raport, w którym przedstawił nową koncepcję „China’s Poverty Reduction Study” dzięki której Chiny odniosły tak wielki sukces.

Określić cel

Jak dokładnie określić populację dotkniętą ubóstwem i zidentyfikować przyczyny ubóstwa, tak aby środki mogły być dostosowane do różnych osób i rodzin, jest praktycznym problemem, którego świat od dawna nie jest w stanie rozwiązać. Przez pewien czas w Chinach istniała tylko liczba, ale bez nazwisk osób żyjących w ubóstwie. W związku z tym w wielu miejscach pomoc nie była ukierunkowana.

Od 2014 r. Chiny stworzyły krajowy system informacji o ograniczaniu ubóstwa. Na początku zarejestrowano ludność dotkniętą ubóstwem i zebrano dane dotyczące poszczególnych gospodarstw domowych, stosując ujednolicone standardy i procedury. Dzięki temu udało się ustalić kto i jakiej pomocy potrzebuje.

Dodatkowe fundusze

Biuro ds. łagodzenia ubóstwa Rady Państwowej, Ministerstwo Finansów, Bank Ludowy i Chińska Komisja Regulacyjna ds. Bankowości, ustanowiły nowy mechanizm łagodzenia ubóstwa i dostosowały produkt mikrokredytowy dla gospodarstw domowych zarejestrowanych jako ubogie w celu rozwoju przemysłu i zwiększenia dochodów. Chiny zapewnia preferencyjny kredyt dla biednych gospodarstw domowych w formie pożyczki mniej niż 50.000 juanów w ciągu trzech lat na benchmarku stopy procentowej z rabatem finansowym i bez hipoteki, i bez gwarancji.

Ważnym elementem jest także rozsądne inwestowanie, choćby w oszczędne i odnawialne źródła energii. W ostatnich latach w samej tylko prowincji Hubei wybudowano 50 elektrowni fotowoltaicznych, produkujących energię dla 51 wiosek, przynosząc korzyści ponad 9 200 gospodarstwom domowym i ponad 25 000 osób dotkniętych ubóstwem.

Siła informacji

Wiele ubogich obszarów posiada obfite zasoby wysokiej jakości produktów rolnych, ale z powodu niedogodności związanych z transportem, brakiem informacji i ograniczonym rynkiem, zasoby te nie mogą być przekształcone w dochód przez miejscową ludność. Dlatego Chiny skupiły się na wyeliminowaniu słabych ogniw w komunikacji i obecnie 98 proc. ubogich wsi w Chinach ma dostęp do światłowodów, a handel elektroniczny jest dostępny we wszystkich powiatach.

Znakomitym tego przykładem może być Longnan, miasto w północno-zachodniej części chińskiej prowincji Gansu, położone w przyległym, ubogim obszarze gór Qinba. W ostatnich latach lokalny rząd zbudował system marketingu internetowego dla płodów rolnych, wprowadzając na rynek grupę produktów, które stały się „gwiazdami sieci”, takich jak orzechy włoskie, chiński ciernisty jesion, oliwki, chińskie zioła lecznicze i lokalny miód.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *