Zielone obligacje ratunkiem dla Ziemi

Chiny przedstawiły kolejny katalog projektów, które mogą być finansowane przez zielone obligacje.

Zielone obligacje (green bonds) to papiery wartościowe, emitowane w celu pozyskania kapitału na finansowanie (lub refinansowanie) przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Pierwszy taki katalog został wydany już w 2015 r., wraz z dyrektywą w sprawie emisji zielonych obligacji, określającą zakres wspieranych projektów.

W porównaniu z wersją 2015, nowy katalog dodaje zielone rolnictwo, zieloną architekturę i oszczędność zasobów wodnych.

Projekty czystego wykorzystania energii kopalnej, w tym projekty związane z węglem, są wyłączone z wersji katalogu z 2021 r., ponieważ międzynarodowe standardy dotyczące obligacji ekologicznych generalnie nie obejmują typu projektów.

Inicjatywę zielonych obligacji uruchomił w 2007 r. Europejski Bank Inwestycyjny, który pozostaje ich największym emitentem.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *