Stosunki międzynarodowe Chiny – Włochy

W poniedziałek 17 maja odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy premierem Chin Li Keqiangiem, a premierem Włoch Mario Draghim.

Podkreślając wszechstronne partnerstwo strategiczne Li Keqiang powiedział, że stosunki Chiny-Włochy cieszą się wieloletnią, solidną więzią, a w roku 2020 strony skutecznie połączyły siły w walce z epidemią COVID-19 oraz osiągnęły pozytywne postępy w kluczowych projektach.

Li zapewnił, że Chiny są gotowe współpracować z Włochami w takich dziedzinach, jak handel, inwestycje, energia i zmiany klimatyczne.

Chiński premier zaapelował także o wspólne promowanie Roku Kultury i Turystyki Chiny-Włochy, który odbędzie się w 2022 roku, rozszerzenie wymiany kulturalnej i wymiany międzyludzkiej oraz zacieśnienie współpracy w ramach grupy G20.

Chiny wysoko cenią swoje stosunki z UE, powiedział Li, dodając, że zjednoczona i dostatnia UE jest ważną siłą w utrzymaniu pokoju na świecie, wspieraniu multilateralizmu i promowaniu wolnego handlu.

Chiny mają nadzieję, że Włochy jako ważny członek UE, będą nadal odgrywać pozytywną rolę w promowaniu zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków Chiny-UE.

Ze swojej strony premier Draghi powiedział, że Włochy przywiązują dużą wagę do wszechstronnego strategicznego partnerstwa z Chinami i są gotowe współpracować w celu realizacji ważnych projektów, zwłaszcza w dziedzinie energii, lotnictwa, gospodarki i handlu oraz inwestycji.

Zapewnił, że Włochy chcą skorzystać z okazji nadchodzącego Roku Kultury i Turystyki Włochy-Chiny, aby promować kontakty międzyludzkie i wymianę kulturalną.

Draghi powiedział, że docenia wsparcie Chin dla pracy Włoch podczas ich prezydencji w G20. Podkreślił, że Włochy są gotowe do wzmocnienia komunikacji i koordynacji z Chinami w kwestii promowania międzynarodowej współpracy w walce z COVID-19, przyspieszenia globalnego ożywienia gospodarczego i wspólnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Odnosząc się do umowy inwestycyjnej między UE a Chinami premier Włoch zauważył, że jest ona jest ważnym porozumieniem między obiema stronami, a Włochy popierają przyspieszenie procesu kontynuacji traktatu w drodze dialogu na wczesnym etapie.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *