Ubezpieczenie emerytalne w Chinach

Od czerwca br. chiński regulator bankowy i ubezpieczeniowy wprowadzi na okres 1 roku komercyjne ubezpieczenia emerytalne. Pilotażowy projekt będzie mieć miejsce we wschodnich Chinach i południowo-zachodnim Chongqing.

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym przez China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), komercyjne ubezpieczenie emerytalne będzie pilotowane przez sześć firm ubezpieczeniowych: PICC Life Insurance Co., Ltd., China Life Insurance Co., Ltd., Taiping Life Insurance Co., Ltd., China Pacific Life Insurance Co., Ltd., Taikang Life Insurance Co., Ltd. i New China Life Insurance Co., Ltd.

Zgodnie z zapowiedzią CBIRC, sześciu ubezpieczycieli będzie zobowiązanych do opracowania komercyjnych produktów emerytalnych charakteryzujących się wygodnym zakupem polis, elastycznym opłacaniem składki i stabilnymi zwrotami, z przyszłą wypłatą emerytury trwającą co najmniej 10 lat i dostępną dla osób po 60 roku życia.

Konieczne jest także ustanowienie wewnętrznego mechanizmu zarządzania, w tym mechanizmu oceny długoterminowych zachęt do sprzedaży, mechanizmu kontroli ryzyka i mechanizmu oceny stosunkowo długoterminowych inwestycji, aby dostosować się do długoterminowego rozwoju wyłącznej działalności handlowej sześciu ubezpieczycieli.

Firmy dostosują ubezpieczenia do usług opieki nad osobami starszymi i opieki pielęgniarskiej.

W marcu Chiny po raz pierwszy zaproponowały w raporcie z prac rządu z 2021 r. regulację i rozwój ubezpieczeń emerytalnych w trzecim filarze. Trójfilarowy system ubezpieczeń emerytalnych składa się z podstawowego systemu emerytalnego jako pierwszego filaru, emerytury zakładowej i emerytury pracowniczej jako drugiego filaru oraz ubezpieczenia emerytalnego opartego na osobistych oszczędnościach i komercyjnego ubezpieczenia emerytalnego jako trzeciego filaru.

Rozwój sektora ubezpieczeń emerytalnych w trzecim filarze jest powiązany z poziomem rozwoju gospodarczego kraju, nawykami konsumpcji finansowej, przewidywaną długością życia, stopniem starzenia się i wskaźnikiem urodzeń. Obecnie sektor ubezpieczeń emerytalnych w trzecim filarze ma stosunkowo niewielki udział w całym systemie ubezpieczeń emerytalnych.


BRInfo

Komentarze do “Ubezpieczenie emerytalne w Chinach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *