Wsparcie dla małych firm i osób samozatrudnionych

Małe i średnie chińskie firmy i osoby samozatrudnione, mogą liczyć na większe wsparcie rządu.

Sektor MŚP i samozatrudnieni, są kluczową siłą wspierającą prężny wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Chinach. Do końca kwietnia b.r. w kraju zarejestrowano łącznie 44 miliony firm i ponad 95 milionów osób samozatrudnionych. MŚP stanowią ponad 90 procent wszystkich firm działających w Chinach i generują około 60 procent PKB oraz zapewniają ponad 80 procent miejsc pracy.

W ramach wsparcia zostanie złagodzony i rozszerzony system pożyczek kredytowych, pożyczek udzielonych po raz pierwszy, pożyczek średnio- i długoterminowych oraz odnawiania pożyczek bez spłaty kapitału. Dopuszczalne będzie skrócenie terminu zapadalności weksli handlowych z jednego roku do sześciu miesięcy, aby zmniejszyć presję przedsiębiorstw na zaległe płatności.

Podjęte zostaną także wielotorowe środki, aby pomóc MŚP i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek w radzeniu sobie z gwałtownym wzrostem cen surowców w przemyśle wydobywczym. Duże przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie przy tworzeniu platform dopasowujących podaż do popytu w łańcuchach przemysłowych w kluczowych sektorach.

Jednym z elementów programu będzie bezstronny nadzór, a mechanizm oceny uczciwej konkurencji będzie ściśle wdrażany tak, aby wszystkie podmioty rynkowe były traktowane na równi. Przeformułowane i uchylone zostaną dyskryminacyjne polityki i regulacje, które utrudniają uczestnictwo podmiotów rynkowych w działalności gospodarczej.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *