Cywilizacja ekologiczna nadzieją dla Ziemi

Zakończyło się 14. Międzynarodowe Forum Cywilizacji Ekologicznej w Claremont. To cykliczne wydarzenie jest jednym z największych na świecie forów poświęconych cywilizacji ekologicznej.

Sześciodniowa konferencja zgromadziła kreatywnych naukowców, liderów organizacji non-profit, urzędników rządowych i czołowych aktywistów, którzy dyskutowali na temat prawa, polityki, ekonomii i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i dobrostanu naszej planety.

Ostatni dzień forum był poświęcony roli młodego pokolenia ekologicznego w budowaniu nowej, ekologicznej cywilizacji.

Razem dla Matki Ziemi

Cywilizacja ekologiczna to kolejny etap, następny krok jaki powinien nastąpić w rozwoju społeczeństw całego świata, a zwłaszcza tam, gdzie współczesna cywilizacja prowadzi do upadku podstawowych systemów naturalnych.

Świat stoi dziś w obliczu niezwykle dynamicznych zmian w przestrzeni geograficznej, gospodarczej i cyfrowej. Zmieniają się ryzyka i zagrożenia w biosferze, psychosferze, technosferze, infosferze czy kulturosferze. Kumulacja efektów wieloletniej degradacji i nadmiernej eksploatacji Ziemi jest widoczna we wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji: globalna zmiana klimatu, zmniejszająca się bioróżnorodność ekosystemów, malejąca warstwa ozonu w stratosferze, degradacja wód oceanicznych, morskich, jezior i rzek, wylesienie i pustynnienie terenów.

Do tego dochodzą niebezpieczne trendy demograficzne (starzenie się społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych), niezrównoważony rozwój gospodarczy, niekontrolowane zagrożenia finansów publicznych, niestabilność polityczna.

Przepaść między bogatymi a biednymi na świecie drastycznie rośnie, a wysoki poziom rozwarstwienia finansowego powoduje niestabilność gospodarczą, korupcję, kryzysy finansowe i wzrost przestępczości.

Podczas gdy nasza obecna kultura prowadzi do coraz większej indywidualnej izolacji i poczucia bezsensu, konieczne jest budowanie społeczności i odnajdywanie sensu w relacjach. Aby zbudować społeczności globalne, trzeba zacząć na poziomie lokalnym. Budować społeczności, które są kreatywne, współczujące, partycypacyjne, różnorodne, integracyjne, humanitarne dla zwierząt, dobre dla Ziemi i satysfakcjonujące duchowo, nie zostawiające nikogo w tyle.

Czy można zrestrukturyzować systemy rządów, prawo i sprawiedliwość dla ekologicznej cywilizacji? Jeśli tak, to jak będą wyglądać te nowe systemy i jak teraz rozpocząć proces przejścia?

Jak powinny być skonstruowane nowe systemy edukacji, aby budować cywilizację ekologiczną? Jaką rolę w cywilizacji ekologicznej może odegrać wiara i/lub duchowość?

Jaki powinien być eko-człowiek? Jaka jest rola płci, klasy, rasy i religii w pomaganiu człowiekowi we wcielaniu się w eko-osobę?

Uczestnicy Międzynarodowego Forum Cywilizacji Ekologicznej poszukiwali odpowiedzi na te pytania oraz dyskutowali o optymalnych, realnych i efektywnych sposobach na zmianę współczesnej cywilizacji na cywilizację ekologiczną, opartą o wyżej wymienione założenia.

Andrew Schwartz, dyrektor wykonawczy Center for Process Studies podkreślił, że rozwiązania dla cywilizacji ekologicznej muszą pochodzić od wewnątrz. Będzie to wymagało bezprecedensowej międzynarodowej współpracy – wszyscy musimy pracować razem, mając wspólną wizję lepszego jutra dla nas i dla naszej planety.

Ekologiczne obszary wiejskie

Wizję prawdziwie ponowoczesnej, ekologicznej cywilizacji przedstawia między innymi nowy model rozwoju obszarów wiejskich w Chinach.

Każdy musi jeść. Jednak uprzemysłowione rolnictwo, toksyczne chemikalia i zubożenie gleby zagrażają dobrobytowi przyszłych pokoleń, powiedział podczas wystąpienia Gaoming Jiang, profesor Uniwersytetu Chińskiej Akademii Nauk i były zastępca dyrektora wykonawczego Chińskiej Fundacji Ochrony Bioróżnorodności i Zielonego Rozwoju.

Wskazał on, że prawdziwa cywilizacja ekologiczna wymaga regeneracyjnych systemów rolniczych, które łączą tradycyjne i nowoczesne zrównoważone praktyki i stawiają na pierwszym miejscu bioróżnorodność, zdrowie gleby, rewitalizację obszarów wiejskich i stosują się do sześciu nakazów rolnictwa ekologicznego: bez nawozów chemicznych, bez herbicydów, bez pestycydów, tworzywa sztucznego, hormonów i organizmów modyfikowanych genetycznie.

Polityka chińskiego rządu nadała priorytet rozwiązaniom, umożliwiającym młodym rolnikom zarabianie godziwych pieniędzy bez konieczności opuszczania rodzinnej wsi i zachęcającym mieszczan do przeprowadzki na wieś.

Rząd współpracuje z lokalnymi władzami i wioskami, aby pomóc ulepszyć praktyki uczciwego handlu dla rolników i podnieść standard ich życia.

Obecny na forum Wen Tiejun, dziekan Instytutu Zaawansowanych Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Renmin w Chinach podkreślił, że rewitalizacja obszarów wiejskich jest podstawą do stworzenia prawdziwej cywilizacji ekologicznej, a jej istotą jest oparcie gospodarki o produkty lokalne.

David Bollier, autor i współzałożyciel Commons Strategies Group, międzynarodowej platformy badawczej wspierającej aktywizm, badania i edukację publiczną powiedział, że dzięki podsystemom lokalnym jest więcej miejsca na zmiany, eksperymenty i innowacje.

John Cobb. założyciel i dyrektor Cobb Institute for Ecological Civilizations oraz założyciel kalifornijskiego Institute for Postmodern Development of China, amerykańskiego think tanku i organizacji non-profit dodał, że Chiny oferują wizję prawdziwie postmodernistycznej cywilizacji, która w zamyśle integruje starożytną kulturę z najlepszymi osiągnięciami współczesnej nauki oraz z pasją do leczenia ran, które zadała Ziemi nowoczesność.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *