Projekty Pasa i Szlaku (BRI) sprzyjają zielonej odbudowie

30 maja br. Międzynarodowe Forum Finansowe (IFF) opublikowało raport IFF China Report 2021, przedstawiający najważniejsze inicjatywy polityczne Chin i możliwości globalnej współpracy. Nakład 30000 egzemplarzy raportu został rozesłany do ponad 170 krajów i regionów.

Raport obejmuje 31 wypowiedzi międzynarodowych liderów, głównych decydentów i finansistów na najważniejsze tematy w pięciu grupach tematycznych: światowy wzrost gospodarczy w erze postpandemicznej, Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI), ekologiczne finanse, światowe rynki kapitałowe i fintech.

Jak wynika z raportu opublikowanego, podczas wiosennych spotkań IFF 2021 w Pekinie, Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) jest pomocna w zielonej odbudowie świata po pandemii.

Według dokumentu, 87% ankietowanych banków uważa, że ​​projekty Pasa i Szlaku są pomocne w ożywieniu gospodarczym po pandemii, a 75% ankietowanych banków uważa, że projekty te sprzyjają odnowie ekologicznej i zrównoważonemu rozwojowi.

Z jego treści wynika też, że chociaż lockdown i dystans społeczny tymczasowo wpłynęły na postęp niektórych dużych projektów Pasa i Szlaku, Chiny nie zmniejszyły swojego wsparcia dla tych projektów, a większość ankietowanych banków centralnych spodziewa się, że BRI może zwiększyć PKB ich krajów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Raport pokazuje, że istnieją szerokie możliwości współpracy w zakresie norm środowiskowych, zielonej energii i transportu. Jeśli chodzi o promowanie zielonego ożywienia w ramach BRI, 90% ankietowanych banków centralnych uważa, że ​​inwestowanie w zieloną energię i transport jest najważniejszym podejściem, podczas gdy 80% ankietowanych banków centralnych uważa, że ​​współpraca przy formułowaniu standardów projektu Pasa i Szlaku, to najważniejsze podejście.

W raporcie zwraca się uwagę na fakt, że walcząc z pandemią, kraje na całym świecie muszą przyspieszyć swoje działania, aby wypełnić zobowiązania wobec globalnego środowiska, a inwestowanie w społeczeństwa niskoemisyjne i zdrowe systemy naturalne jest jedynym sposobem na zapewnienie długoterminowej rentowności branży finansowej.

Raport wskazuje również, że istnieje ogromne pole do współpracy we wszystkich powyższych obszarach i tylko globalna współpraca może szybko i trwale wydobyć światową gospodarkę z pandemii.

IFF powstał w październiku 2003 r. założony przez przedstawicieli ponad 20 krajów, regionów i odpowiednich organizacji międzynarodowych, w tym Chin, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej i jest instytucją zajmującą się stałym dialogiem, wymianą i badaniami na wysokim szczeblu w globalnej dziedzinie finansów.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *