Pierwszy raport w sprawie kontroli eksportu

29 grudnia Chiny opublikowały swój pierwszy raport w sprawie kontroli eksportu, przedstawiający pełny obraz powiązanych polityk, by pomóc społeczności międzynarodowej lepiej zrozumieć swoje stanowisko.

Dokument, zatytułowany „Chińska kontrola eksportu”, wydany przez Biuro Informacyjne Rady Państwa, omawia stanowisko i praktyki Chin w zakresie poprawy zarządzania kontrolą eksportu, a także ich zobowiązania i działania na rzecz ochrony pokoju i rozwoju na świecie.

Raport składa się z czterech części: podstawowe stanowisko Chin w sprawie kontroli eksportu, doskonalenie systemu prawno-regulacyjnego kontroli eksportu, modernizacja systemu kontroli eksportu oraz wymiana i współpraca międzynarodowa.

W raporcie podkreślono, że uczciwe, rozsądne i niedyskryminacyjne środki kontroli eksportu są coraz ważniejsze w rozwiązywaniu międzynarodowych i regionalnych zagrożeń i wyzwań.

Chiny stosują holistyczne podejście do bezpieczeństwa narodowego i podejmują bardziej aktywne kroki w celu integracji z procesem globalizacji gospodarczej – czytamy w publikacji.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *