Święto Wiosny okazją do prezentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Chin

Chiny mogą pochwalić się imponującym dorobkiem niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wpisanego na listę UNESCO.

Nowy Rok Księżycowy był znakomitą okazją do jego prezentacji. Wiele miast zorganizowało w tym czasie przedstawienia kulturalne, warsztaty tradycyjnych technik wytwarzania żywności czy kaligrafii.

Bardzo ważną częścią dziedzictwa narodowego, oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych eksponatów jest także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Wspólne świętowanie sprzyja pielęgnowaniu tych bezcennych wartości.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.