Chińskie miasta-mokradła o znaczeniu międzynarodowym

W dniach 5-13 listopada odbywa się Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

To najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata, ma miejsce w chińskim mieście Wuhan, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym East Lake (ELICC) i Genewie w Szwajcarii, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (CICG).

Reprezentanci z ponad 120 krajów świata negocjują rezolucje merytoryczne, administracyjne i techniczne dotyczące między innymi funkcjonowania i wdrażania Konwencji Ramsarskiej. Duże poparcie uzyskała rezolucja dotycząca wprowadzenia wiedzy o obszarach podmokłych do edukacji formalnej oraz integracji ochrony mokradeł w krajowych strategiach rozwoju.

Nagrody Ramsar Wetland Conservation Awards 2021 dla osób zasłużonych w ochronie mokradeł otrzymali przedstawiciele Francji, Panamy i Japonii. Natomiast nagrody Wetland City Accreditation otrzymało 25 miast z 13 krajów, w tym aż 7 miast z Chin.

Pozostałe 18 miast należy do Kanady, Francji, Indonezji, Iranu, Iraku, Japonii, Maroka, Korei Południowej, Rwandy, RPA, Hiszpanii i Tajlandii.

Spośród siedmiu chińskich miast, Hefei we wschodniej prowincji Anhui ma pięć narodowych parków podmokłych i trzy prowincjonalne parki podmokłe, ze wskaźnikiem ochrony mokradeł na poziomie 75 procent, najwyższym w prowincji.

Jining we wschodnich Chinach przybrzeżnych prowincji Shandong ma 32 mokradła, 56 podmokłych wiosek i 124 mikro-mokradła.

Liangping jest jedynym miastem podmokłym w południowo-zachodnich Chinach, z ponad 400 modelowymi mikro-mokradłami z przemysłem ekologicznym, lokalnymi pensjonatami i turystyką ekologiczną.

Nanchang w prowincji Jiangxi we wschodnich Chinach ma dwa tereny podmokłe o znaczeniu międzynarodowym, osiem narodowych parków podmokłych, cztery tereny podmokłe o znaczeniu prowincjonalnym i pięć prowincjonalnych parków podmokłych.

Panjin, położone u ujścia rzeki Liaohe w północno-wschodniej prowincji Liaoning, jest ważnym miejscem tranzytowym i miejscem docelowym dla ptaków wędrownych na trasie Azja Wschodnia-Australazja, a także lęgowiskiem największej populacji mew piaskowych na świecie.

Wuhan w prowincji Hubei jest megamiastem z najbogatszymi zasobami mokradeł w śródlądowych Chinach, a także typowym przykładem mokradeł typu jeziornego.

Yancheng w prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach ma dwa tereny podmokłe o międzynarodowym znaczeniu, a także pierwszy w Chinach obiekt światowego dziedzictwa naturalnego obejmujący przybrzeżne tereny podmokłe.

W swoim przemówieniu podczas akredytacji Musonda Mumba, sekretarz generalny Konwencji Ramsar, pogratulowała nowo certyfikowanym miastom mokradeł i przypomniała o swojej wizycie w Wuhan, mieście będącym również gospodarzem COP14. „Zawsze mam piękne wspomnienia z Wuhan” – powiedziała.

Na liście wszystkich 43 międzynarodowych miast podmokłych na całym świecie znajduje się 13 chińskich miast, co czyni Chiny krajem z największą liczbą takich miast. Pozostałe sześć chińskich miast, które dzielą ten zaszczyt od 2018 roku, to Harbin w prowincji Heilongjiang, Haikou w prowincji Hainan, Yinchuan w regionie autonomicznym Ningxia Hui, Changde w prowincji Hunan, Changshu w prowincji Jiangsu i Dongying w prowincji Shandong.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *