Chiny zmieniają przepisy, aby poprawić otoczenie biznesowe

Premier Chin Li Qiang podpisał dekret Rady Państwa zawierający zestaw zmienionych przepisów administracyjnych, mających na celu anulowanie i dostosowanie nieuzasadnionych kar finansowych i poprawę otoczenia biznesowego opartego na prawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości Chin, we współpracy z innymi departamentami, uporządkowało przepisy administracyjne dotyczące transportu drogowego i międzynarodowej żeglugi morskiej.

Rząd zdecydował się zmienić 14 rozporządzeń administracyjnych, a jedno znieść całkowicie.

Kary pieniężne za określone naruszenia zostały zniesione lub obniżone, aby zmniejszyć koszty dla firm i osób fizycznych oraz pobudzić żywotność uczestników rynku.

Zgodnie z dekretem nowelizacja unieważniła niektóre procedury dotyczące zakładania morskich stacji obserwacyjnych.

Zmodyfikowano też rozporządzenie w sprawie administrowania fakturami, w celu promowania stosowania faktur elektronicznych.

Jak wynika z dokumentu, zniesiono szereg środków nadzoru nad jakością produktów, które zostały zastąpione odpowiednimi przepisami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *