W chińskich jeziorach i rzekach poprawia się stan wód

Podczas ceremonii otwarcia 18. Światowego Kongresu Wody w Pekinie minister zasobów wodnych Li Guoying stwierdził, że w ostatnich latach w Chinach nastąpiła zasadnicza poprawa stanu rzek i jezior.

W Chinach płyną 45 203 rzeki, o powierzchni dorzecza przekraczającej 50 kilometrów kwadratowych, natomiast jezior, o stałej powierzchni wody przekraczającej 1 kilometr kwadratowy, jest 2865.

Chiny poprawiły stan rzek i jezior poprzez wdrożenie zintegrowanej ochrony i systematycznego zarządzania. Niektóre odcinki rzek, które były suche przez wiele lat, takie jak odcinki rzeki Yongding, przepływającej przez Pekin, zostały przywrócone do pełnego przepływu.

Chiny podjęły wiele działań w celu zarządzania zasobami wodnymi, w tym wdrażają projekty zapobiegające powodziom i suszom oraz wykorzystują projekty przekierowania wody w celu zrównoważenia dostaw w różnych regionach kraju.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *