W Chinach działa ponad 50 milionów prywatnych przedsiębiorstw

Chińska Administracja ds. Regulacji Rynku (SAMR) poinformowała, że z końcem maja liczba zarejestrowanych prywatnych przedsiębiorstw w Chinach przekroczyła 50 milionów, co stanowi blisko czterokrotny wzrost w porównaniu z liczbą 10,86 mln na koniec 2012 roku.  

W analogicznym okresie udział przedsiębiorstw prywatnych w ogólnej liczbie firm wzrósł do 92,4 proc. z 79,4 proc.

Prywatne przedsiębiorstwa w Chinach od początku tego roku wykazały się dużą odpornością i żywotnością. Według SAMR w ciągu pierwszych pięciu miesięcy powstało około 3,764 miliona nowych prywatnych przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 17,2 procent rok do roku.

Nowo powstałe przedsiębiorstwa prywatne działają głównie w sektorach handlu hurtowego i detalicznego, usług leasingowych i handlowych, badań naukowych i usług technologicznych. Nowe firmy w trzech branżach stanowiły odpowiednio 34,1%, 13,9% i 12,1% całości.

Według stanu na koniec maja 2,15 mln nowo powstałych prywatnych firm związanych było z nowymi technologiami, branżami, formatami i modelami, co stanowiło 57,1 proc. całości.

Rozwój regionalny stał się bardziej zrównoważony. Do końca maja liczba zarejestrowanych prywatnych przedsiębiorstw we wschodnich, centralnych, zachodnich i północno-wschodnich regionach Chin wynosiła odpowiednio około 28,23 miliona, 10,51 miliona, 9,73 miliona i 2,40 miliona, co stanowi 55,4 procent, 20,6 procent, 19,2 procent i 4,7 procent całkowitej liczby firm.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *