Shadong zapowiada kolejne działania na rzecz poprawy otoczenia biznesowego

Prowincja Shandong w Chinach Wschodnich przedstawiła 15 nowych dyrektyw, mających na celu poprawę otoczenia biznesowego i zapewnienie lepszych usług administracyjnych dla przedsiębiorców.

Działania skoncentrują się na usprawnieniu procedur biurokratycznych, poprawie efektywności i oszczędności kosztów. Shandong jeszcze bardziej obniży próg wejścia dla podmiotów rynkowych oraz uporządkuje warunki stawiane przedsiębiorstwom w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego, edukacji i opieki zdrowotnej.

Zmniejszą się też koszty funkcjonowania małych i mikroprzedsiębiorstw. Do końca tego roku zostanie też wdrożony system zabezpieczeń budowlanych.

Aby lepiej służyć podmiotom rynkowym, prowincja Shandong ustanowi regularny mechanizm komunikacji między rządem a przedsiębiorstwami, wprowadzając jednodniowy proces weryfikacji.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *