Zielone Państwo Środka

Według National Forestry and Grassland Administration, wielkość zasobów leśnych w Chinach przekroczyła 17,5 miliarda metrów sześciennych. W latach 2016-2020 powierzchnia lasów wzrosła tam o 23,04 procent w porównaniu z 21,66 procentami w latach 2011-2015. W tym okresie chiński ekosystem był stale ulepszany, zalesiono około 36 milionów hektarów.

Całkowite pokrycie roślinnością naturalnych użytków zielonych osiągnęło 56,1 procent. W międzyczasie Chiny rozpoczęły również projekty ochrony i odtwarzania lasów namorzynowych, dzięki którym ich powierzchnia wzrosła o ponad 200 tysięcy hektarów. Namorzyny stanowią wyjątkową formację roślinną występującą wyłącznie na styku morza i lądu. Jest to miejsce życia wielkiej liczby różnorodnych organizmów. Lasy te są bardzo cenne ekologicznie, jednak obecnie poważnie zagrożone zanikiem.

Zalesianie na dużą skalę pozostanie jednym z głównych priorytetów przez następne pięć lat. Aby zapobiec zmianom klimatycznym, do 2030 r. Chiny zwiększą ilość zasobów leśnych o 6 miliardów metrów sześciennych.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *