Handel Europa – Chiny. Rozwój mimo utrudnień

Wiele firm w Unii Europejskiej (UE) i Chinach skorzystało z szerokiej współpracy handlowej pomiędzy UE-Chiny w 2020 roku – roku, który z powodu restrykcyjnych środków wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. był naznaczony blokadami i zakłóceniami w przemyśle.

Eurostat, urząd statystyczny UE, poinformował, że Chiny stały się w zeszłym roku głównym partnerem handlowym UE, wyprzedzając Stany Zjednoczone.

Import z Chin w 2020 roku wzrósł o 5,6% rok do roku do 383,5 mld euro (462 mld dolarów), a eksport wzrósł o 2,2% do 202,5 mld euro. W tym samym czasie handel UE z USA odnotował znaczny spadek w obie strony, jak podaje Eurostat.

Biorąc pod uwagę ogólne załamanie światowego handlu w obliczu wciąż szalejącej pandemii, dynamiczny wzrost handlu między Chinami a UE można rzeczywiście uznać za ciężko wywalczone zwycięstwo, które częściowo wynikało z solidnej współpracy obu stron w celu powstrzymania pandemii COVID-19.

10 lutego Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) podała w swoim kwartalnym „Global Trade Update”, że globalny handel w 2020 r. spadł o około dziewięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Korzyści z handlu

„Europejskie firmy, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i luksusowej, korzystają obecnie z ożywienia na chińskim rynku” – powiedział Jost Wuebbeke, dyrektor w Sinolytics, berlińskiej firmie doradczej specjalizującej się w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiej transformacji technologicznej i cyfrowej.

Według Wuebbeke istnieją dwa trendy dla ciągłego rozwoju wolumenu handlu.

Z jednej strony, ożywienie gospodarcze w Chinach w drugim kwartale 2020 roku stworzyło stabilny popyt na europejskie produkty, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i dóbr luksusowych. Z drugiej strony, przedłużony lockdown w Europie stworzył ogromny popyt na elektronikę, rozrywkę i towary związane z ochroną zdrowia, z których wiele jest produkowanych w Chinach, powiedział.

Chiny pozostają ważnym kierunkiem dla niemieckich eksporterów maszyn, pojazdów i części samochodowych, urządzeń elektronicznych i chemikaliów. Wuebbeke ocenił, że potencjał wzrostu chińskiego rynku jest „wciąż ogromny”.

„Handel jest źródłem wzrostu gospodarczego”, skomentowała Claudia Vernotti, współzałożycielka i dyrektor ChinaEU, forum wspierającego współpracę biznesową w procesach cyfryzacji i dziedzinach hi-tech.

„W momencie, gdy główne kraje europejskie weszły w serię kolejnych blokad, Europejczycy mogli liczyć na Chiny w zakresie dostaw elektroniki i towarów związanych z ochroną zdrowia” – zauważyła.

„Aby popyt na całym świecie wzrósł, potrzebny jest powrót do normalnej działalności gospodarczej, co może zagwarantować jedynie szeroka i szybka dystrybucja szczepionek na całym świecie” – powiedziała Vernotti.

Hanna Lauren, dyrektor ds. polityki handlowej w Konfederacji Przemysłu Fińskiego (EK) powiedziała, że wiadomość o wzroście obrotów handlowych między UE a Chinami była spodziewana, ponieważ chińska gospodarka szybko otrząsnęła się po epidemii COVID-19 i w kraju tym istniał popyt na towary europejskie, podczas gdy Europa importowała wyjątkowo duże ilości chińskich produktów dla sektora zdrowia w celu zwalczania pandemii.

Chiny były jedyną dużą gospodarką na świecie, która w 2020 roku odnotowała wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 2,3 procent, podczas gdy gospodarka światowa skurczyła się o około 3,5 procent, jak podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Dobre perspektywy z CAI

Serbski ekonomista Goran Nikolic napisał w artykule dla strony internetowej serbskiego nadawcy publicznego RTS, że „Chiny stały się największym rynkiem eksportowym dla UE w 2020 roku, a pod koniec 2020 roku dodatkowym wsparciem (…) było zakończenie negocjacji CAI (Comprehensive Agreement on Investment) z UE.

„Oczekuje się, że ten 'deal’ jeszcze bardziej wzmocni i tak już silną współpracę między dwoma gigantami gospodarczymi” – napisał Nikolic.

Bernard Dewit, przewodniczący Belgijsko-Chińskiej Izby Handlowej skomentował, że te zachęcające wydarzenia pokazują, jak ważne jest utrzymanie tej tendencji.

„Powinniśmy nadal utrzymywać silne stosunki handlowe z Chinami” – powiedział Dewit. „Chiny to dynamicznie rozwijająca się gospodarka, a w interesie UE i unijnych przedsiębiorstw leży utrzymywanie bliskich stosunków handlowych z Chinami”.

Zakończenie siedmioletnich negocjacji w sprawie CAI w grudniu zapewniło kolejny impuls gospodarczy.

Określając porozumienie jako „duży krok naprzód”, Dewit powiedział, że kompromis osiągnięty między stronami jest dobrym znakiem, chociaż projekt dokumentu musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i krajowe organy ustawodawcze państw członkowskich UE.

Dewit powiedział, że konieczne jest, aby dwa największe rynki świata – Chiny z populacją 1,4 mld i 27 państwowa UE z populacją 450 mln – dążyły do poprawy swoich więzi gospodarczych. „Myślę, że w interesie obu stron jest dalsza wymiana, negocjowanie nowych wspólnych podstaw z korzyścią dla obu stron, a w końcu dla świata”.

Markku Lehmus, szef prognozowania w Instytucie Badań nad Fińską Gospodarką (ETLA) powiedział, że przyszłe relacje handlowe między UE a Chinami częściowo zależą od tego, „jak UE będzie w stanie wykonać akt równoważenia w perspektywie relacji USA-Chiny.”

Lehmus dodał, że dzięki CAI przedsiębiorstwa UE będą lepiej przygotowane na przyszłość. (1 euro = 1,2 dolara amerykańskiego)


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *