Wsparcie dla Afryki

Najnowsze badania instytutu Chiny-Afryka w Johns Hopkins University (JHU) pokazują, że Chiny odegrały znaczącą rolę w pomocy krajom afrykańskim. Chińskie banki zaoferowały im restrukturyzację długu jeszcze przed pandemią i nadal to kontynuują.

Naukowcy udokumentowali 16 przypadków restrukturyzacji długu o wartości 7,5 mld dolarów amerykańskich w 10 krajach afrykańskich w latach 2000-2019 i stwierdzili, że Chiny umorzyły skumulowane zaległości co najmniej 94 nieoprocentowanych pożyczek na kwotę ponad 3,4 mld dolarów.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.