Zacieśnianie współpracy z Afganistanem i Pakistanem w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

We wtorek, 11 maja Chiny, Afganistan i Pakistan podpisały oświadczenia dotyczące współpracy w ramach Azjatyckiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Porozumienie zawarte pomiędzy Chińską Narodową Administracją Dziedzictwa Kulturowego (NCHA) a Ministerstwem Informacji i Kultury Afganistanu oraz Departamentem Dziedzictwa Narodowego i Kultury Pakistanu, dotyczyć będzie projektów archeologicznych, restauracji zabytków, nominacji do miejsc światowego dziedzictwa, badań naukowych nad zbiorami muzealnymi, wystaw kulturalnych, zapobiegania handlowi artefaktami kultury i szkolenia personelu.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *