Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) i ich rola

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”).

Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego ustalono na poziomie 10%.

W 2020 roku globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych zostały poważnie dotknięte pandemią COVID-19 i spadły o jedną trzecią, do 1 biliona dolarów. To znacznie poniżej najniższego poziomu, osiągniętego po globalnym kryzysie finansowym dekadę temu. Szczególnie mocno ucierpiały inwestycje typu greenfield w przemyśle oraz nowe inwestycje infrastrukturalne w krajach rozwijających się.

Jest to poważny problem, ponieważ międzynarodowe przepływy inwestycyjne są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju w biedniejszych regionach świata. Zwiększenie inwestycji w celu wsparcia trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wyjścia z pandemii jest obecnie priorytetem polityki globalnej. Wiąże się to z promowaniem inwestycji w infrastrukturę i transformację energetyczną, w odporność i opiekę zdrowotną.

Według Światowego Raportu Inwestycyjnego 2021, opublikowanego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), kraje rozwijającej się Azji przeciwstawiły się pandemii. Napływ BIZ do Chin w 2020 roku wzrósł o 6 procent, do 149 miliardów dolarów. Wzrost napędzały branże związane z technologią, e-commerce oraz badania i rozwój.

Chiny zapewniły sobie stały wzrost i zajęły drugie miejsce pod względem napływu BIZ, głównie ze względu na prężny wzrost gospodarczy, wysiłki na rzecz ułatwienia inwestycji i ciągłą liberalizację inwestycji, czytamy w raporcie.

Ponadto inwestycje wychodzące z Chin utrzymały się na wysokim poziomie 133 miliardów dolarów amerykańskich, co czyni Chiny największym inwestorem na świecie.

Chiny stanowią punkt kulminacyjny globalnych inwestycji, ponieważ inwestorzy mają coraz większe zaufanie do krajowego środowiska inwestycyjnego.

UNCTAD, którym zarządzają 194 państwa członkowskie, to organ odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i zrównoważony rozwój, z naciskiem na handel, finanse, inwestycje i technologię.

UNCTAD prowadzi badania ekonomiczne, tworzy innowacyjne analizy i wydaje zalecenia dotyczące polityki wspierającej.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *