Chiny zakazują budowy nowych drapaczy chmur powyżej 500 metrów

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform Chin zdecydowała, że budowa wieżowców o wysokości powyżej 250 metrów ma być ściśle ograniczona.

Jeśli trzeba będzie je wybudować, plany budowy będą poddane szczegółowemu przeglądowi pod kątem wielu aspektów, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W przypadku budynków powyżej 100 metrów plany budowy będą poddane ścisłej kontroli pod kątem ich parametrów sejsmicznych.

Samorządy lokalne poprawiają zarządzanie projektami budowlanymi pod względem bezpieczeństwa i jakości, jednak nadal istnieją luki, które mogą prowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Wytyczne Komisji jako priorytet podają wzmocnienie zarządzania projektami budowlanymi, przestrzeganie zasady jakości w pierwszej kolejności oraz zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia ludzi.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *