Czysta energia stanowi połowę mocy zainstalowanej w Chinach

Zainstalowana moc wytwarzania czystej energii w Chinach, do końca 2020 roku wzrosła do 1,08 miliarda kW, co stanowi prawie połowę całkowitej zainstalowanej mocy wytwórczej w kraju.

W niedawno opublikowanym przez Narodową Administrację Energii raporcie na temat krajowego rozwoju energii czytamy, że faktyczne zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Chinach wyniosło w 2020 r. ponad 2,16 biliona kWh, co stanowi 28,8 procent całkowitego zużycia energii elektrycznej i wzrost o 1,3 punktu procentowego rok do roku.

Średnie krajowe wskaźniki wykorzystania energii wiatrowej i fotowoltaicznej w 2020 roku wyniosły odpowiednio 97 procent i 98 procent. W głównych dorzeczach stopień wykorzystania energii wodnej wyniósł 97 procent.

Energia niekopalna w 2020 roku w Chinach stanowiła 15,9 procent światowego zużycia energii pierwotnej, podczas gdy zużycie węgla spadło do 56,8 procent.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *