Globalne znaczenie likwidacji skrajnego ubóstwa w Chinach

Chiny doprowadziły do ​​historycznego rozwiązania problemu absolutnego ubóstwa i zrealizowały swój pierwszy cel stulecia – budowanie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa.

Globalne znaczenie zmniejszania ubóstwa przez Chiny polega na tym, że kraj ten dostarczył światu praktycznych i wykonalnych strategii i rozwiązań ograniczania ubóstwa.

Obserwatorzy twierdzą, że eliminacja absolutnego ubóstwa ma nie tylko wielkie znaczenie dla własnego rozwoju Chin, ale także potężny bodziec do inkluzyjnego rozwoju na całym świecie.

W wielu częściach świata pogłębia się przepaść rozwojowa. Globalne skrajne ubóstwo wzrosło w 2020 r. po raz pierwszy od ponad 20 lat, ponieważ pandemia COVID-19 potęguje siły konfliktów i zmiany klimatu, które spowalniają postęp w ograniczaniu ubóstwa. Zmniejszenie ubóstwa i promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu stają się coraz pilniejszymi zadaniami dla wszystkich krajów.

W ciągu ostatnich ośmiu lat Chiny koncentrowały się na obszarach skrajnego ubóstwa i do końca 2020 r. wyprowadziły z ubóstwa 98,99 mln mieszkańców wsi.

Christine Bierre, ekspert z Instytutu Schillera we Francji, powiedziała, że ​​osiągnięcie przez Chiny wyeliminowania absolutnego ubóstwa jest „prawdziwym cudem”.

Osiągnięcie przez Chiny złagodzenia biedy jest ogromne i jest to coś, za co świat zewnętrzny musi przyznać Chinom kredyt – oświadczył Kerry Brown, profesor studiów chińskich w King’s College w Londynie.

Dodał, że Chiny są kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do globalnej poprawy poziomu alfabetyzacji, spadku poziomu niedożywienia i ubóstwa, poprawy dostępu do czystej wody i ogólnego podniesienia podstawowego dobrostanu ludzi.

Chiny są domem dla prawie jednej piątej światowej populacji. Całkowite wykorzenienie skrajnego ubóstwa – pierwszego celu Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 – 10 lat przed terminem jest kamieniem milowym w historii narodu chińskiego i historii ludzkości, wnosząc istotny wkład w sprawę łagodzenie globalnego ubóstwa.

W miarę jak Chiny walczą z ubóstwem u siebie, ich doświadczenie w zmniejszaniu ubóstwa stało się źródłem inspiracji dla krajów rozwijających się na całym świecie.

W ostatnich latach globalną uwagę przykuło ukierunkowane zmniejszanie ubóstwa za sprawą e-commerce na obszarach wiejskich, co według Banku Światowego pokazuje moc technologii cyfrowej we wspieraniu ograniczania biedy.

Na froncie walki z ubóstwem Chiny utworzyły specjalne agencje, określiły standardy ubóstwa i skodyfikowały cele wdrażania– powiedział Cavince Adhere, kenijski naukowiec ds. stosunków międzynarodowych.

Ułatwiło to skuteczne monitorowanie i ocenę postępów poczynionych w celu pokonania skrajnego ubóstwa na miejscu, nawet gdy Chiny walczyły z pandemią COVID-19– powiedział.

Według Rominy Sudak, badaczki z China-Argentina Research Group na Narodowym Uniwersytecie Rosario w Argentynie, budowanie przez Chiny umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem odzwierciedla ideę, że nikt nie zostanie pominięty w walce z ubóstwem.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *