SAIC Motor ze wzrostem sprzedaży zagranicznej

W pierwszej połowie 2021 roku główny chiński producent samochodów SAIC Motor sprzedał za granicą 265 000 pojazdów. Jest to wzrost o 112,8% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Producent samochodów wprowadził korektę celu sprzedaży zagranicznej na 2021 r. z 500 000 do 550 000 sztuk, co wiąże się z dobrymi wynikami firmy w pierwszym półroczu.

Marki własne SAIC, takie jak MG i Maxus, osiągnęły w tym okresie sprzedaż 166 000 sztuk, co stanowi wzrost o 132 procent rok do roku. Stanowiły one ponad 60 procent całkowitej sprzedaży zagranicznej.

W 2020 roku SAIC Motor sprzedał za granicą 390.000 sztuk. Do roku 2025 firma zamierza osiągnąć roczną sprzedaż zagraniczną na poziomie 1,5 miliona sztuk swoich pojazdów.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *