Wzrost wolumenu handlu zagranicznego

Według statystyk celnych, całkowita wartość importu i eksportu handlu zagranicznego Chin w pierwszych ośmiu miesiącach br. wzrosła o 23,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W tym, eksport wzrósł o 23,2%, a import o 24,4%. Ponadto, wymiana handlowa z państwami ASEAN, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Japonią wzrosła odpowiednio o 22,8%, 22,1%, 25,8% i 12,3% rok do roku.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.