Przesłanie Xi Jinpinga na szczycie COP26

W dniu 1 listopada przewodniczący Xi Jinping przekazał pisemne przesłanie na Szczyt Światowych Przywódców w ramach 26. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że obecnie negatywne skutki zmiany klimatu stają się coraz bardziej widoczne, a pilna potrzeba podjęcia działań na skalę światową wciąż rośnie. Zagadnienie jak poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi i wspierać światowe ożywienie gospodarcze jest aktualnym problemem, przed którymi stoimy.

Xi Jinping przedstawił trzy propozycje.

Po pierwsze, ochrona wielostronnego konsensusu. Multilateralizm jest receptą na sprostanie globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i związane z nią porozumienie paryskie stanowią podstawowe wytyczne prawne dla społeczności międzynarodowej w zakresie współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Wszystkie strony powinny oprzeć się na istniejącym konsensusie, zwiększyć wzajemne zaufanie i wzmocnić współpracę, aby zapewnić sukces konferencji w Glasgow.

Po drugie, skupienie na pragmatycznym działaniu. Działanie jest jedynym sposobem na przekształcenie wizji w rzeczywistość. Wszystkie strony powinny dotrzymywać swoich obietnic, wyznaczać realistyczne cele i wizje oraz robić wszystko, co w ich mocy, by promować inicjatywy w zakresie zmian klimatycznych zgodnie ze swoimi krajowymi uwarunkowaniami. Kraje rozwinięte powinny nie tylko same czynić więcej, ale także zapewniać wsparcie krajom rozwijającym się, aby te mogły działać lepiej.

Po trzecie, przyspieszenie zielonej transformacji. Winniśmy wykorzystać innowacje naukowe i technologiczne jako siłę napędową do promowania transformacji i modernizacji zasobów energetycznych, struktury przemysłowej i konsumpcji. Winniśmy promować ekologiczny rozwój gospodarczy i społeczny oraz poszukiwać nowej ścieżki synergii między rozwojem a ochroną.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny utrzymują koncepcję wspólnoty życia między człowiekiem a naturą, podążają ścieżką, na której priorytetami są ekologia, zielony i niskoemisyjny rozwój, przyspieszają budowę zielonego i  niskoemisyjnego systemu gospodarczego opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym, kontynuują działania na rzecz restrukturyzacji przemysłu, zdecydowanie ograniczają ślepy rozwój projektów o wysokim zużyciu energii i wysokiej emisji, przyspieszają zieloną i niskoemisyjną transformację energetyki, silnie rozwijają energię odnawialną oraz planują i budują duże projekty w zakresie energii wiatrowej i bazy fotowoltaicznej.

Ostatnio Chiny wydały „Opinie na temat pełnego i dokładnego wdrożenia nowej koncepcji rozwoju dotyczącej dobrych praktyk w osiągnięciu szczytu emisji i neutralizacji dwutlenku węgla” oraz „Plan działania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r.”, a także wydadzą kolejno plany wdrożenia dla kluczowych obszarów, takich jak energia, przemysł, budownictwo i transport, oraz kluczowych branż, tj. węglowej, energii elektrycznej, żelaza i stali oraz cementu, a także wprowadzą środki ochronne związane z nauką i technologią, pochłaniaczami węgla, finansami i podatkami, w celu stworzenia systemu osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla, neutralności pod względem jego emisji oraz systemu polityki „1+N”, z jasnym harmonogramem, mapą i planem budowy.

Xi Jinping przypomniał, że starożytni Chińczycy powiadali, że „rządy muszą opierać się na praktycznym działaniu”. Chiny oczekują, że wszystkie strony zintensyfikują swoje działania, połączą siły, aby stawić czoła wyzwaniu, jakim są zmiany klimatyczne, by wspólnymi siłami chronić wspólny globalny dom ludzkości.

Szczyt Światowych Przywódców odbył się w dniach 1-2 listopada w Glasgow podczas 26. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *