Rzut oka na największą na świecie umowę handlową

W sobotę 1 stycznia weszła w życie umowa o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym (RCEP), największa umowa handlowa na świecie. Co to jest? Dlaczego to takie ważne? Jakie korzyści przyniesie to swoim członkom i nie tylko?

Co to jest?

15 listopada piętnaście państw z Azji i Pacyfiku podpisało umowę o utworzeniu Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP). Po jej ratyfikacji, możliwej w 2021 r., powstanie największa strefa wolnego handlu na świecie. RCEP jest wyrazem zacieśniającej się integracji w regionie, a także wzmocnienia w nim pozycji Chin i ASEAN-u.

Zgodnie z umową ponad 90 procent handlu towarami między zatwierdzonymi członkami będzie ostatecznie podlegało zerowym cłom. Kraje w bloku zmniejszą ograniczenia gospodarcze i handlowe, aby ułatwić przepływ towarów i czynników, pogłębić podział pracy i współpracy oraz poprawić wydajność produkcji.

Dlaczego to jest ważne?

15 państw członkowskich RCEP zamieszkuje 2,27 miliarda ludzi, a łączny produkt krajowy brutto wynosi 26 bilionów dolarów i łączny eksport 5,2 biliona dolarów, co stanowi odpowiednio około 30 procent całości światowej.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) stwierdziła, że ​​wpływ RCEP na handel międzynarodowy będzie znaczący. „Rozmiar gospodarczy wschodzącego bloku i jego dynamika handlowa sprawią, że stanie się on środkiem ciężkości handlu światowego”.

Chiny i Japonia, druga i trzecia co do wielkości gospodarka na świecie, doświadczą pierwszych dwustronnych obniżek ceł w formie zerowego traktowania w ramach RCEP, z podatkami na 86 procent produktów z Japonii i ostatecznie 88 procent produktów z Chin do zera.

Jakieś korzyści?

Jak zauważa dokument roboczy Instytutu Gospodarki Międzynarodowej Petersona, RCEP podniesie globalny dochód narodowy w 2030 r. o 186 miliardów dolarów rocznie.

Z ogromną populacją, zróżnicowanym członkostwem i ogromnym potencjałem, blok wolnego handlu przyspieszy wzrost handlu i ułatwi globalne ożywienie gospodarcze.

Znaczenie RCEP uwydatnia się podczas pandemii COVID-19. Handel w ramach umów, takich jak RCEP, był stosunkowo bardziej odporny na wywołane pandemią globalne spowolnienie handlu, mówi badanie UNCTAD.

Jaka jest rola Chin?

Chiny odegrały aktywną rolę we wspieraniu regionalnego handlu i wzrostu oraz w przyspieszeniu ustanowienia RCEP.

Kraj objął przewodnictwo w ratyfikacji umowy RCEP i jest gotowy do jej wdrożenia i wypełnienia łącznie 701 wiążących zobowiązań po wejściu w życie umowy handlowej.

W miarę zbliżania się nowego porozumienia, dążenie Chin do otwarcia na wysokim szczeblu zaoferuje więcej możliwości członkom ASEAN i reszcie świata.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.