Rosną ceny środków produkcji w Chinach

Pod koniec stycznia b.r. większość dóbr kapitałowych monitorowanych przez chiński rząd odnotowała wzrost cen.

Spośród 50 głównych towarów, w tym stali, benzyny, węgla, nawozów i niektórych chemikaliów, 30 odnotowało wzrost cen w tym okresie, 13 odnotowało niższe ceny, a siedem utrzymało się na niezmienionym poziomie.

Odczyty, publikowane co 10 dni, oparte są na ankiecie przeprowadzonej wśród 2000 hurtowników i dystrybutorów w 31 regionach na poziomie prowincji.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.