Wartość handlu z partnerami FTA przekracza 10 bilionów juanów

Całkowita wartość importu i eksportu między Chinami a partnerami w ramach umowy o wolnym handlu (FTA) osiągnęła w 2021 roku 10,8 biliona juanów, co oznacza wzrost o 23,6 procent rok do roku.

W tym samym okresie tempo wzrostu handlu Chin z partnerami FTA było o 2,4 punktu procentowego wyższe niż całego handlu zagranicznego i handlu z partnerami nieobjętymi FTA.

Do tej pory Chiny podpisały 19 umów o wolnym handlu z 26 krajami, a wartość handlu z partnerami FTA obejmującymi Azję, Oceanię, Amerykę Łacińską, Europę i Afrykę stanowiła około 35 procent całkowitej wartości handlu zagranicznego.

W kolejnej fazie Chiny będą kontynuować negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z Zatoką Perską, Izraelem, Norwegią, Ekwadorem, Japonią i-Republiką Korei.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.