Zielona transformacja przynosi zmiany w życiu na płaskowyżu lessowym

Płaskowyż lessowy w Shanxi to największy obszar lessowy na świecie. W przeszłości obszar ten był znany z kruchości ekologicznej i erozji gleby. Jako baza przemysłu ciężkiego, miasto Taiyuan położone na płaskowyżu, cierpiało z powodu silnego zanieczyszczenia powietrza i wody.

Od początku tego stulecia Chiny rozpoczęły drogę do zielonego i zrównoważonego rozwoju, w dolinie rzeki Fenhe i wielu innych miejscach na płaskowyżu lessowym zostały wdrożone projekty odnowy ekologicznej.

Ta zielona transformacja nie tylko dała mieszkańcom więcej możliwości spędzania wolnego czasu i rozrywki na terenach zielonych, ale też stała się chlebem powszednim dla wielu mieszkańcom regionu.

W ciągu ostatnich kilku lat miasto połączyło zalesianie i walkę z ubóstwem, co nie tylko znacząco poprawiło stan środowiska, ale także pomogło grupie ubogich gospodarstw domowych zwiększyć dochody.

Według oficjalnych danych w ciągu ostatnich kilku lat w projektach zalesiania uczestniczyło prawie 100 000 osób, w tym 65 000 byłych ubogich gospodarstw domowych, a ich roczny dochód na mieszkańca wzrósł o około 5 000 juanów.

Ponadto do końca 2021 r. projekt podniósł wskaźnik lesistości miasta do 28,6 proc.

Zmienia się stereotyp Płaskowyżu Lessowego jako suchego i pozbawionego życia miejsca. Według oficjalnych statystyk, od 2016 do 2020 roku, średnie opady wzrosły tu o 81,8 mm rocznie.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.