Kolejny krok Chin w stronę szerokiego otwarcia

Chiny potwierdziły w piątek, że będą realizować zakrojony na szeroką skalę program otwarcia na większą liczbę obszarów i efektywnie podążać chińską ścieżką modernizacji.

W ramach jednego z ostatnich ruchów w tym celu kraj otworzył więcej sektorów na inwestycje zagraniczne, wprowadzając nowy katalog branż, do których inwestycje zagraniczne będą zapraszane. Dodano 239 nowych pozycji i zmodyfikowano 167 istniejących, kładąc szczególny nacisk na sektor produkcyjny i usługi dla producentów.

Otwierając rynek finansowy, Chiny umożliwiły również uprawnionym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym inwestowanie bezpośrednio na rynku obligacji giełdowych.

Dzięki tym staraniom, w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Chinach kontynentalnych, faktycznie wykorzystane, wzrosły o 17,4 procent rok do roku, do 168,34 miliardów dolarów amerykańskich.

Kraj wspiera również transgraniczny handel produktami i usługami poprzez regularne wydarzenia o zasięgu światowym, w tym China International Import Expo (CIIE) i China International Fair for Trade in Services.

Piąty CIIE, który odbył się w dniach od 5 do 10 listopada, zaowocował transakcjami o łącznej wartości 73,5 miliarda dolarów amerykańskich. Liczba ta oznacza wzrost o 3,9 procent w stosunku do ubiegłego roku. Raport Banku Światowego przewiduje, że Inicjatywa Pasa i Szlaku może do 2030 r. pomóc 7,6 mln ludzi wydostać się ze skrajnego ubóstwa i 32 mln ludzi z umiarkowanego ubóstwa na całym świecie. Pomoże również zwiększyć dochody o 0,7 procent na całym świecie.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *