Współpraca Chiny-CEEC w obliczu globalnych zmian

Mechanizm współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) przyniósł stronom ogromne korzyści, co zachęca je do dalszej intensyfikacji wymiany w kontekście dzisiejszej złożonej sytuacji globalnej.

W ciągu ostatniej dekady wolumen wymiany handlowej między Chinami a CEEC wzrósł o 142,6 proc. do 136,2 mld USD w 2021 r.

Chiny stały się największym partnerem handlowym CEEC poza Unią Europejską i największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W czasie pandemii ta współpraca wzmocniła odporność gospodarczą krajów.

Kompleksowe ramy mechanizmu współpracy Chiny-CEEC przyniosły w ciągu ostatnich dziesięciu lat namacalne rezultaty w 20 sektorach pokazując, że mechanizm jest „żywym dowodem multilateralizmu.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *