Koordynacja i zapobieganie epidemii w Chinach

Ostatnio Chiny naukowo koordynują zapobieganie i kontrolę epidemii z rozwojem gospodarczym i społecznym oraz optymalizują środki zapobiegania i kontroli epidemii w zależności od czasu i sytuacji, co spotkało się z szerokim zainteresowaniem społeczności międzynarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem, wydanym przez Ambasadę Chin w Polsce, dotyczącym podstawowych faktów z tym związanych.

„Porzućmy uprzedzenia ideologiczne, trwajmy zjednoczeni i wspólnie przeciwstawiajmy się pandemii.

W ostatnich dniach, niektóre polskie media ignorując chiński wkład w globalną walkę z pandemią bez powodu oskarżały i oczerniały chińską politykę zapobiegania COVID-19, umyślnie umniejszając chińskie zasługi w walce z pandemią oraz rozpowszechniając fałszywe informacje. Ambasada Chin w Polsce całkowicie się temu sprzeciwia. Widzimy konieczność wyjaśnienia faktów oraz przestawienie słusznego punktu widzenia.

Od czasu wybuchu pandemii COVID-19, strona chińska zawsze stawiała człowieka i jego życie na pierwszym miejscu oraz walcząc o życie każdego pacjenta dokładała wszelkich starań, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. W ciągu ostatnich trzech lat, Chiny skutecznie zareagowały na pięć kolejnych fal pandemii, unikały przenoszenia silnych wariantów wirusa, takiego jak np. Delta, w ten sposób zmniejszając występowanie poważnych stanów chorobowych i ilość zgonów, a także zyskując cenny czas na opracowanie oraz wykorzystanie szczepionek, leków oraz innych zasobów medycznych. Chiny są jedynym krajem na świecie, który posiada wiele technologii szczepienia przeciw COVID-19. Poziom wyszczepienia całej populacji sięga 92.9%, natomiast w przedziale wiekowym 60+ wynosi on 90%. Chiny dostarczyły już ponad 2 miliardy 200 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19 do ponad 120 krajów i organizacji międzynarodowych. Praktyka pokazuje, że chińska szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Rozpowszechnienie pandemii w Chinach oraz liczba zgonów są na najniższym światowym poziomie.

Chiny zawsze działały zgodnie z zasadami prawnie, bezzwłocznie, otwarcie i jawnie dzieliły się informacjami i danymi ze społecznością międzynarodową, a także dzieliły się sekwencją genów chińskich przypadków COVID-19 ze Światową Organizacją Zdrowia oraz bazą GISAID.

Strona chińska od samego początku pandemii dzieliła się informacjami ze Światową Organizacją Zdrowia oraz ze wszystkimi krajami, od razu poinformowała Światową Organizację Zdrowia o wybuchu pandemii, a także jako pierwsza zidentyfikowała patogen i podzieliła się jego sekwencją genetyczną oraz ustanowiła mechanizm wymiany technologicznej ze Światową Organizacją Zdrowia. W ciągu jedynie ostatniego miesiąca, strona chińska przeprowadziła pięć wymian technologicznych oraz jedną rozmowę telefoniczną ze Światową Organizacją Zdrowia. Aktywny wkład Chin w globalną solidarność w walce z pandemią został doceniony przez Światową Organizację Zdrowia oraz społeczność międzynarodową.

W oparciu o obecną sytuację pandemiczną oraz warianty koronawirusa rząd chiński w ostatnim czasie dokonał optymalizacji i dostosował środki zapobiegania pandemii, przenosząc punkt ciężkości z zapobiegania i kontroli zakażeń na zapobieganie ciężkim przypadkom oraz ochronę zdrowia. Z punktu widzenia naukowej prewencji i kontroli jest to odpowiedni i konieczny, a także racjonalny krok w stronę realizacji planu zapobiegania i kontroli pandemii oraz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz jest to strategia, która pozwoli najszerzej ochronić podstawowe interesy obywateli. Obecnie chińska sytuacja pandemiczna jest pod kontrolą. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób uważają, że obecny wzrost liczby zakażeń w Chinach nie będzie miał wpływu na europejski przebieg pandemii. Coraz więcej organizacji międzynarodowych zrzeszających specjalistów oraz przedstawicieli firm zagranicznych i uczonych uważa, że wymiana kadry pracowniczej oraz wzmożenie interakcji pomogą pobudzić chińską gospodarkę, co przyniesie korzystne rezultaty dla ożywienia gospodarki światowej.

Mamy nadzieję, że poszczególne media odłożą na bok swoje uprzedzenia ideologiczne i przyjmą naukową i obiektywną postawę, opartą na szacunku i wsparciu chińskich wysiłków w dążeniu do zapobiegania i kontroli pandemii, wnosząc należny wkład w globalną solidarność w walce z pandemią COVID-19. Chiny chcą dalej solidarnie współpracować ze społecznością międzynarodową, aby jeszcze lepiej sprostać pandemicznym wyzwaniom i jeszcze lepiej chronić życie i zdrowie obywateli”.

Embassy of China in Poland


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *