Opera Zhou Gu. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Chin

Opera Zhou Gu, wywodząca się z miasta Linyi we wschodniej prowincji Shandong, jest jednym z elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowincji Shandong.

Ściśle spokrewniona z innymi lokalnymi operami prowincji Shandong, opera Zhou Gu przedstawia obrazy i warunki życia miejscowych kobiet, którym towarzyszy pipa, klasyczny chiński instrument.

Według Dictionary of Chinese Opera Art, opera Zhou Gu rozpowszechniła się w południowej prowincji Shandong w połowie dynastii Qing.

Jako spektakl pełen lokalnych cech, opera Zhou Gu ma wysoką wartość referencyjną dla studiów nad chińską teorią operową i historią opery oraz dla tworzenia i rozwoju kultury ludowej.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *