Inicjatywa Pasa i Szlaku okiem eksperta

Inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI) dotyczy nie tylko dużych projektów, ale także małych i średnich, które często mają najbardziej bezpośredni i możliwy do zidentyfikowania wpływ na życie ludzi, powiedział Keith Bennett, wiceprzewodniczący brytyjskiego klubu 48 Group Club.

Małe i średnie projekty BRI przyczyniły się do poprawy lokalnego zdrowia, edukacji, wzmocnienia pozycji kobiet itp.

„Ludzie, którzy zostali wyciągnięci z ubóstwa, wydają pieniądze, kupują produkty, zakładają małe firmy… Zmniejszanie ubóstwa i rozwój idą w parze” – powiedział.

Bennett śledzi tę inicjatywę od momentu jej przedstawienia, uczestniczył także w kilku międzynarodowych konferencjach związanych z BRI, podczas których był świadkiem „ogromnego międzynarodowego poparcia i entuzjazmu dla BRI”. W czasie pandemii COVID-19 pomagał w organizacji webinaru na temat współpracy BRI w krajach Azji Południowej.

„To, co widzieliśmy, to naprawdę niezwykły rozwój BRI w ciągu ostatnich dziesięciu lat”, powiedział ekspert w wywiadzie dla agencji Xinhua.

Zauważył on, że ponad trzy czwarte krajów świata w taki czy inny sposób przystąpiło do BRI. Nawet w krajach, które formalnie nie przystąpiły do BRI, nadal istnieje duże zainteresowanie wśród ludzi biznesu i środowisk społecznych.

Jako wieloletni obserwator BRI, Bennett przyznał, że na Zachodzie istnieje pewna ignorancja, nieporozumienia, a nawet głęboko zakorzenione uprzedzenia wobec BRI. Niemniej jednak ludzie w krajach uczestniczących w BRI mogą zobaczyć to na własne oczy i dokonać własnych ocen.

„Żaden kraj nie może zasadniczo rozwijać się w izolacji”, powiedział Bennett, dodając, że główne tematy BRI odpowiadały potrzebom rozwojowym krajów. „Potrzeby rozwojowe można zrealizować tylko wtedy, gdy kraje mogą być lepiej zintegrowane ze światową gospodarką, globalnymi łańcuchami dostaw i tak dalej”.

Jego zdaniem, zapewniając drogi, łączność szerokopasmową i inne rozwiązania infrastrukturalne, inicjatywa umożliwia społeczności decydować o wspólnej przyszłości. „Jeśli wizja społeczeństw ze wspólną przyszłością jest wspólnym domem ludzkości, inicjatywa Belt and Road jest jak cegły, z których buduje się ten dom” – powiedział.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *