Chińskie przedsiębiorstwa generują w Bangladeszu 550 000 miejsc pracy

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Bangladeszu opublikowała raport zatytułowany „Partnerstwo Chiny-Bangladesz, wspólne budowanie silniejszych społeczności”.

Z raportu wynika, że chińskie przedsiębiorstwa w Bangladeszu zapewniły mieszkańcom około 550 000 miejsc pracy.

Dokument wykazał, że w Bangladeszu istnieje 27 chińskich projektów w dziedzinie energii elektrycznej, zapewniających dywersyfikację koszyka energetycznego kraju. Poza tym, dzięki chińskim inwestorom powstało tu 12 autostrad, 21 mostów i 7 linii kolejowych.

Chińskie przedsiębiorstwa brały również udział w różnych projektach, takich jak oczyszczanie ścieków, regulacja rzek, uzdatnianie wód powierzchniowych i rozwój kampusów, co znacznie pomogło poprawić rozwój społeczny i życie obywateli, czytamy w raporcie zatytułowanym „Partnerstwo Chiny-Bangladesz, wspólne budowanie silniejszych społeczności”.

W niedzielnej ceremonii odczytania raportu udział wzięło ponad 100 gości, w tym Yao Wen, ambasador Chin w Bangladeszu i Tipu Munshi, minister handlu Bangladeszu.

Munshi pochwalił ważną rolę chińskich przedsiębiorstw w rozwoju Bangladeszu i wsparcie Chin dla rozwoju infrastruktury, zwłaszcza w zapewnianiu wielu miejsc pracy.

Ze swojej strony Yao powiedział, że zainspirowane Inicjatywą Pasa i Szlaku chińskie przedsiębiorstwa w Bangladeszu wdrożyły Globalną Inicjatywę Rozwoju i podzieliły się własnymi doświadczeniami i osiągnięciami ze swoimi odpowiednikami z Bangladeszu, aby pomóc Bangladeszowi wykorzystać jego potencjał rozwojowy.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *