Inicjatywa Pasa i Szlaku wnosi wkład w globalną działalność humanitarną

Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) pomaga ulepszać lokalną infrastrukturę, zapewnia podstawowe usługi w wielu krajach i regionach oraz przyczynia się do globalnej pomocy humanitarnej, powiedziała Mirjana Spoljaric, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK).

Jako organizacja humanitarna MKCK chce mieć pewność, że interwencje humanitarne nie będą krótkotrwałe, a będą miały trwały wpływ.

„Musimy zapewnić ludziom, którzy pracują i żyją w sytuacjach przedłużających się konfliktów, korzystanie z podstawowych usług, takich jak zdrowa woda i inne dobra publiczne” – powiedziała Spoljaric.

„W takich sytuacjach istnieje cienka granica między pomocą rozwojową a pomocą humanitarną i w tym przypadku musimy działać komplementarnie z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju” – stwierdziła.

Zmiana klimatu ma ogromny, pogłębiający się wpływ na kryzys humanitarny, stwierdziła Spoljaric dodając, że istnieje „błędne koło” pomiędzy biedą, przemocą i zmianami klimatycznymi, które nieustannie się wzmacniają.

Wyjaśniła, że w wielu miejscach ubóstwo pogłębia brak deszczu, a konflikty nakładają się na biedę. Niestety konflikty często zdarzają się w społecznościach w 80% zależnych od rolnictwa.

Przewodnicząca MKCK wezwała społeczność międzynarodową do połączenia sił i podjęcia wysiłków, aby pomóc regionom cierpiącym na brak wody, kurczące się zasoby i rosnący brak bezpieczeństwa żywnościowego w inwestowaniu w odpowiednią infrastrukturę i środki adaptacyjne w celu łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Organizacja z siedzibą w Genewie będzie w dalszym ciągu wzmacniać dialog i współpracę z Chinami w różnych aspektach, powiedziała Spoljaric.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *