Debiut albumu o gospodarce cyfrowej w projekcie Pasa i Szlaku

Podczas Forum Wysokiego Szczebla na temat Gospodarki Cyfrowej Trzeciego Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku został zaprezentowany dwujęzyczny album chińsko-angielski, zatytułowany „Gospodarka cyfrowa przyczyniająca się do wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, korzyści dla wszystkich”.

Album opowiada historie wspólnych wysiłków Chin i krajów uczestniczących w Inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI) na rzecz promowania innowacyjności i rozwoju gospodarki cyfrowej.

Został on opracowany wspólnie przez Chiński Serwis Informacji Gospodarczej, dział innowacji i rozwoju zaawansowanych technologii Narodowej Komisji Rozwoju i Reform oraz Krajową Administrację Danych.

Gospodarka cyfrowa wpisuje się w przyszły trend rozwojowy świata. Cyfrowy Jedwabny Szlak, zaproponowany w 2017 r., nadał BRI zupełnie nowe konotacje i służy jako ważny motor wysokiej jakości rozwoju. Wraz z postępem konkretnych projektów współpraca cyfrowa przyniosła nowe możliwości i przestrzeń rozwojową dla większej liczby krajów uczestniczących w BRI.

Jeśli chodzi o infrastrukturę cyfrową, Chiny i kraje uczestniczące zacieśniły współpracę w takich dziedzinach, jak komunikacja i Internet. Niektóre projekty, w tym program łączności wiejskiej ZTE, unowocześniły infrastrukturę informatyczną.

Również w przypadku o cyfrowego łańcucha dostaw, technologie informacyjne nowej generacji są szerzej stosowane w obszarach ważnych dla dobra społeczeństwa. Typowe projekty, takie jak United Imaging, wzmacniają współpracę Pasa i Szlaku z cyfrową opieką zdrowotną. Dzięki innym projektom, takim jak cyfrowa fabryka Transsion Holdings w Bangladeszu, globalny łańcuch dostaw ulega dalszej integracji, ułatwiając dzielenie się osiągnięciami technologii cyfrowej pomiędzy krajami uczestniczącymi w BRI.

Obecnie system nawigacji satelitarnej Beidou, zbudowany i obsługiwany przez Chiny, stał się główną infrastrukturą nowego typu, która zapewnia użytkownikom na całym świecie usługi pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu z dużą dokładnością w każdych warunkach pogodowych.

W zakresie handlu cyfrowego projekty reprezentowane przez JD Logistics czynią handel światowy wygodniejszym, przynosząc wymierne korzyści mieszkańcom uczestniczących krajów poprzez rozwój cyfrowy.

Założona w 2014 roku Kilimall, chińska platforma e-commerce z siedzibą w Afryce, jest symbolem wysokiej jakości produktów, różnorodnego wyboru, przystępnych cen i wydajnych usług dla wielu afrykańskich konsumentów. Duch przedsiębiorczości będzie siłą napędową, która zmieni Afrykę, powiedział Yang Tao, założyciel Kilimall.

Obecnie innowacje technologiczne, takie jak Internet, big data i sztuczna inteligencja, tworzą nową podaż i popyt, przynoszą nowe możliwości i rodzą nowe marzenia. Budowa Cyfrowego Jedwabnego Szlaku wymaga jednak większej determinacji i większej siły, aby wszystkie kraje uczestniczące w BRI mogły lepiej współpracować i pomóc większej liczbie projektów w rozpoczęciu, rozwoju i powodzeniu.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *