Produkcja zboża priorytetem w wykorzystywaniu gruntów rolnych

Biuro Generalne Rady Państwa wydało wytyczne dotyczące zapobiegania wykorzystywaniu gruntów rolne do celów niezwiązanych z uprawą zbóż. Zalecenia obejmują również stabilizację produkcji, aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności.

Dodatkowo wezwano do usprawnienia struktur produkcji, wdrażania surowszej polityki ochrony gruntów ornych oraz do wykorzystywania tych gruntów do celów naukowych.

W szczególności podkreśla się wymóg ścisłych ograniczeń, odnoszących się do przekształcania wspomnianych gruntów m.in. w ogrody lub lasy. Wprowadzone środki mają zachęcać samorządy lokalne i rolników do produkcji zboża zgodnie z zaleceniami.

W celu poprawy wydajności produkcji zbóż zostaną uruchomione dodatkowe fundusze przeznaczone na rozwój rolnictwa.

Poza usprawnieniem technologicznym produkcji zbóż, zalecenia przewidują, że władze będą monitorować i oceniać grunty orne w całym kraju za pomocą technologii teledetekcji satelitarnej oraz zgłaszać przypadki użytkowania gruntów niezgodnie z ich przeznaczeniem.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *