Współpraca Chiny-ASEAN w zakresie otwartości finansowej

Chiny i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) powinny pogłębić współpracę finansową – powiedział Wang Xiaohong, zastępca dyrektora Departamentu Informacji w Chińskim Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej.

Aby wzmocnić współpracę finansową Chiny-ASEAN, konieczne jest pełne wykorzystanie rynku ASEAN w celu promowania internacjonalizacji renminbi RMB (oficjalna nazwa waluty) i wykorzystania RMB w rozliczeniach handlowych i inwestycjach, rozwijaniu finansowania offshore i wzmacnianiu współpracy w zakresie walut cyfrowych.

Wang wspomniał również, że oprócz współpracy finansowej, obie strony powinny pogłębić współpracę w zakresie handlu i inwestycji, innowacji technologicznych, gospodarki cyfrowej i wymiany kulturalnej.

Jeśli chodzi o handel usługami, Wang zasugerował, że należy podjąć wysiłki w celu zbadania możliwości ustanowienia cyfrowego portu handlowego w stolicy Nanning w południowo-chińskim regionie autonomicznym Guangxi Zhuang i rozszerzenia dwustronnego otwarcia przemysłu usługowego.

Konieczne jest rozszerzenie współpracy w zakresie handlu cyfrowego i stworzenie nowych atrakcji w 5G, inteligentnych miast, handlu elektronicznego, sztucznej inteligencji, big daty, blockchain, telemedycyny i edukacji online – zauważa Wang.

Chiny i kraje ASEAN powinny również prowadzić współpracę w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej i szkolenia personelu medycznego w celu wspólnego ulepszania regionalnych usług zdrowia publicznego. – Należy również promować współpracę w turystyce transgranicznej, prowadzeniu szkół i kulturze kreatywnej – powiedział Wang.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *