Transport kolejowy Chiny – Azja

Towarowy transport kolejowy między Chinami a krajami azjatyckimi w 2020 r. odnotował 840 przejazdów, przewożąc łącznie 323 500 ton towarów, co miało istotne znaczenie w realizacji projektów Pasa i Szlaku.

Pierwszy pociąg towarowy między Chinami a Azją wyruszył 18 grudnia 2017 r., przewożąc nawozy chemiczne z prowincji Yunan w południowo-zachodnich Chinach do Wietnamu.

W ciągu ostatnich trzech lat Chiny i Wietnam eksploatowały łącznie 2752 pociągi towarowe, przewożąc 1,0763 miliona ton towarów.

Trasa pociągu towarowego między Yunnan a Wietnamem jest pierwszą koleją transgraniczną w Chinach i najwygodniejszym połączeniem lądowo-morskim dla krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

Od drugiej połowy 2020 r. popyt na surowce stalowe, takie jak rafinowana ruda żelaza i surowa ruda żelaza z Wietnamu i Laosu, stale wzrasta. Od początku tego roku pociągiem towarowym Chiny-Azja przetransportowano łącznie 13 500 ton importowanych produktów mineralnych do krajowych przedsiębiorstw metalurgicznych.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *