Czas wolny czyni życie lepszym

W Pekinie zakończył się XVI Światowy Kongres Wypoczynku, zorganizowany przez Światową Organizację Wypoczynku (World Leisure Organization – WLO). Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Czas wolny czyni życie lepszym”. W trybie online i offline wzięło w niej udział ponad 80 tys. osób.

Podczas wydarzenia eksperci i touroperatorzy omawiali perspektywy globalnego przemysłu rekreacyjnego. Przedmiotem dyskusji był zagadnienia takie jak czas wolny i rolnictwo, czas wolny i różnorodność, dostęp i integracja, czas wolny i edukacja czy zarządzanie wypoczynkiem dla celów społecznych, zdrowotnych, zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych. Dużo czasu uczestnicy poświęcili innowacjom.

COVID-19 przyniósł wyzwania dla branży na całym świecie. Zapewnienie bardziej zróżnicowanych możliwości i usług w zakresie rekreacji jest zdaniem ekspertów istotne dla rozwoju gospodarczego i jakości życia.

„Branża rekreacyjna ma znaczenie. Spokojny i zdrowy styl życia nie tylko wpływa na jakość życia ludzi, ale także sprzyja wszechstronnemu rozwojowi” – powiedział Ou Xiaoli, urzędnik w Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Chin (NDRC).

– Kompleksowy rozwój branży rekreacyjnej jest ważny nie tylko dla silnego rynku krajowego, ale także dla zmiany modelu rozwoju gospodarczego i motorów wzrostu oraz dla wysokiej jakości życia.

Ze względu na wpływ COVID-19 rozwój branży rekreacyjnej na całym świecie doznał poważnego ciosu, w związku z czym potrzebuje nowego startu. Chiński przemysł rekreacyjny również wymaga nowego otwarcia.

Raport o rozwoju branży dotyczący tego sektora, opublikowany na konferencji wykazał, że ludzie dotknięci pandemią przestawili się na produkty rekreacyjne online i bardziej cenią sobie czas spędzany z rodziną i przyjaciółmi. Takie nowe trendy prawdopodobnie utrzymają się nawet po pandemii.

Branża rekreacyjna stała się również ważną platformą do stosowania nowych technologii.

„Technologia cyfrowa pomoże branży rekreacyjnej przełamać ograniczenia, połączyć ludzi, rzeczy i przestrzenie oraz zintegrować zasoby” – powiedział Liu Zhenfei, prezes firmy Amap, dostawcy usług nawigacyjnych.

Zdaniem uczestników konferencji, skoordynowany rozwój światowego przemysłu rekreacyjnego jest obecnie konieczny.

Dzięki szczepieniom na dużą skalę nastąpi większy przepływ pasażerów między regionami i krajami. Rządy, przedsiębiorstwa i organizacje branżowe powinny w pełni wykorzystać swoje zalety, aby wspólnie promować rozwój przemysłu rekreacyjnego – zauważyli uczestnicy.

Joanne Schroeder, przewodnicząca zarządu Światowej Organizacji Wypoczynku powiedziała, że ​​organizacja pragnie pogłębić współpracę z Pekinem, wesprzeć utworzenie regionalnej siedziby Światowej Organizacji Wypoczynku w mieście i wspólnie promować energiczny rozwój turystyki wypoczynkowej.

Założona w 1952 roku Światowa Organizacja Wypoczynku (WLO) jest pozarządową organizacją non-profit, zrzeszającą osoby i organizacje z całego świata. Najbardziej cenionym partnerstwem jest uznanie jej za organizację doradczą przy Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ. Założyciele i członkowie WLO są przekonani, że odpowiednio dobrane formy spędzania wolnego czasu poprawiają jakość życia wszystkich – od dzieciństwa po późniejsze życie.

WLO promuje wypoczynek jako integralny element społecznego, kulturalnego, gospodarczego i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Jako ogólnoświatowa organizacja WLO zajmuje się zrozumieniem wypoczynku, poprawą jakości życia i dobrobytu jednostek, społeczności i narodów poprzez spędzanie wolnego czasu; promowanie i zrozumienie korzyści płynących z wypoczynku; oraz zachęcanie do dostępu i integracji dla wszystkich.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *