Coroczna kampania na rzecz ochrony wód miejskich dobiega końca

Według Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Obszarów Wiejskich, w latach 2000 – 2020 chińskie miasta zaoszczędziły 97,2 miliardów metrów sześciennych wody.

Do końca ubiegłego roku zrealizowano ponad 40 000 projektów w ramach budowy miast „gąbek”, wykorzystujących rocznie 350 mln ton wody deszczowej. Około 130 miast stało się miastami oszczędzającymi wodę, a ich całkowite zużycie wody stanowi 58,5% całkowitego zużycia wody w kraju na obszarach miejskich.

Całkowite zużycie wody na mieszkańca zmniejszyło się do 323 litrów dziennie w 2020 r. z 518 litrów dziennie w 2000 r.

W ubiegłym roku chińskie zużycie wody odnawialnej w miastach osiągnęło 14,6 miliardów metrów sześciennych, co oznacza 14-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2006 i stanowi 23,2 procent całkowitego zaopatrzenia w wodę w miastach.

W skali całego kraju, według Ministerstwa Zasobów Wodnych (MWR), efektywność wykorzystania wody osiągnęła średnią światową.

Spektakularne rozwiązanie

Projekt Transferu Wodnego Południe-Północ to najbardziej spektakularne przedsięwzięcie hydrologiczne w historii.

Od marca tego roku pierwsza faza projektu spowodowała przeniesienie ponad 40,8 miliardów metrów sześciennych na suche obszary na północy, z korzyścią dla ponad 130 milionów ludzi.

Projekt pomaga również w ekologicznej odbudowie rzek i jezior wzdłuż jego wschodnich i środkowych tras, dostarczając ponad 5,2 miliarda metrów sześciennych wody.

Projekt przerzutu wody z południa na północ Chin jest obok budowy Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy jednym z największych przedsięwzięć hydrotechnicznych realizowanych obecnie w ChRL. Ma on na celu poprawę stosunków wodnych na suchych i półsuchych obszarach Chin Północnych, które w drugiej połowie XX w. stały się terenami szybkiego rozwoju gospodarczego. Projekt zakłada wybudowanie trzech dróg wodnych: Kanału Wschodniego, Kanału Środkowego i sieci Kanałów Zachodnich, które połączą dorzecza Jangcy, Rzeki Żółtej oraz rzek Hai i Huai. Łączny koszt całego przedsięwzięcia, którego zakończenie przewidziano na 2050 r., oszacowano na 72 mld dolarów.

Do roku 2050 Chiny chcą przesyłać 44,8 mld m3 wody rocznie z południa na północ kraju. Wartość całego projektu jest szacowana na 62 mld USD. Budowa Wschodniej i Centralnej nitki rozpoczęła się w 2002 i 2003 r.

Coroczna kampania na rzecz ochrony wód miejskich, która trwa od 9 do 15 maja br. jest prowadzona przez Chiny od 30 lat.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *