Kolejny dialog o współpracy Chiny-CEEC

29 maja br. radca stanu i minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi, w odpowiedzi na pytanie reportera, odparł, iż współpraca Chin z krajami Europy Środkowo – Wschodniej (CEEC) stanowi mechanizm wschodzącej współpracy międzyregionalnej, zgodny z zasadami pragmatycznej współpracy, otwartości, przejrzystości i dobrowolności, mający na celu promowanie przyspieszenia rozwoju krajów Europy Środkowo – Wschodniej, wspieranie procesu integracji europejskiej oraz promowanie nowej siły napędowej dla stosunków chińsko-europejskich.

Po pierwsze, dwustronna i międzyregionalna współpraca między Chinami a państwami Europy Środkowo – Wschodniej może być koherentna, przy zachowaniu wzajemnej promocji, a nie wykluczeń. Po drugie, współpraca Chin i bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej jest z realnego punktu widzenia potrzebna, posiada wewnętrzną siłę napędową i wyjątkową wartość. Nowe platformy, takie jak Targi Chin i Europy Środkowo – Wschodniej, dotychczas tworzone przy udziale obu stron, promują wzrost handlu dwustronnego i są mile widziane przez rządy, przedsiębiorstwa i wszelkie sektory społeczno – gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Po trzecie, współpraca Chin i Europy Środkowo-Wschodniej jest ważną częścią ogólnej współpracy między Chinami a Unia Europejską. Współpraca Chiny-CEEC koncentruje się na pragmatycznej współpracy gospodarczej i handlowej, która nie obejmuje obronności i bezpieczeństwa, nigdy nie miała geostrategicznych intencji, nie mówiąc już o tworzeniu jakiejkolwiek strefy wpływów. Współpraca ta sprzyja osiągnięciu zrównoważonego rozwoju całej Europy oraz przyspieszeniu realizacji integracji europejskiej. Jednocześnie zawsze podkreślaliśmy, że współpraca Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej musi być oparta na zasadach rynkowych i standardach unijnych, powinna szanować konsensus jej uczestników, otwartość samego konsensusu, a także korzystne dla wszystkich stron owoce tejże współpracy.

Wang Yi podkreślił ponadto, że niezależnie od tego, czy chodzi o stosunki dwustronne, relacje Chiny-CEEC, czy też relacje Chiny-UE jako całość, są one platformą dialogu, wymiany i współpracy między Chińczykami i Europejczykami. Chiny i Europa to partnerzy, nie rywale; a współpraca między nimi stwarza szanse, nie wyzwania.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *