Blockchain – technologia przyszłości

W ciągu nadchodzącej dekady Chiny zwiększą zastosowanie i przyspieszą rozwój technologii blockchain.

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych oraz Biuro Centralnej Komisji ds. Cyberprzestrzeni wydały oświadczenie, w którym deklarują, że do 2025 roku kraj podniesie poziom branży blockchain do najbardziej zaawansowanego na świecie, a technologia blockchain będzie stosowana w wielu dziedzinach gospodarczych i społecznych.

Według danych Tianyancha (firmy świadczącej usługi w zakresie technologii danych, posiadającej obszerne repozytorium informacji o chińskich przedsiębiorstwach), obecnie w Chinach istnieje około 75 000 przedsiębiorstw związanych z blockchain.

Blockchain, jest technologią służącą do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Informacje te zostają ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych. Każdy kolejny blok zawiera informacje o określonej liczbie transakcji, po jego nasyceniu tworzy się kolejny blok, budując pewien rodzaj łańcucha.

Cyfrowa księga rachunkowa

Technologię blockchain najprościej można opisać jako cyfrową księgę rachunkową. Za jej pomocą możliwe jest zapisywanie i przechowywanie informacji na temat przeprowadzonych w Internecie transakcji.

Cechą charakterystyczną tej technologii jest decentralizacja. Nie jest tu potrzebny centralny komputer lub inny główny element infrastruktury. Wszystkie dane o transakcjach są zapisywane przez użytkowników między sobą, bez udziału centralnego systemu. Informacje są przechowywane w następujących po sobie blokach danych.

Główną istotą działania blockchainu jest utrzymanie zbiorowej księgi rachunkowej transakcji w cyfrowej postaci, rozproszonej po sieci, w takich samych kopiach. Każdy komputer podłączony do sieci może brać udział w przesyłaniu oraz uwierzytelnianiu transakcji. Księga ta dzięki skomplikowanym narzędziom kryptograficznym jest w pełni zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, a zarazem otwarta jest dla wszystkich. Użytkownik może przejrzeć i zweryfikować całą historię transakcji od samego początku istnienia blockchain do dziś.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Technologia blockchain jest odporna na wszelkie próby fałszowania transakcji. Zapis informacji jest nieodwracalny, a gdy dana transakcja zostanie raz zaksięgowana, pozostanie w takiej formie już na zawsze.

Wszelkie próby modyfikacji są od razu wychwytywane i odrzucane. Gdy użytkownik postanowi wprowadzić zmianę w historycznej transakcji, efektem będzie modyfikacja wszystkich następujących po niej bloków w łańcuchu. Podczas weryfikacji system wykryje, że jedna z kopii księgi rachunkowej różni się od innych i nie uwzględni jej w łańcuchu bloków.

Blockchain znajduje zastosowanie w wielu branżach; finansowej, energetycznej czy administracji.

Pandemia zmusiła przedsiębiorców do przyspieszenia cyfryzacji dotychczasowych procesów. Bez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla wielu firm podpisanie zwykłej umowy w czasie koronawirusa było utrudnione lub wręcz niemożliwe. Tymczasem dzięki zastosowaniu technologii blockchain, przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego podpisu i zarządzać całym cyklem obiegu dokumentów. Transakcje te mogą odbywać się bez udziału instytucji zaufania publicznego, bezpośrednio pomiędzy stronami transakcji.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *