Wielka wędrówka słoniowej rodziny

Stado 15 dzikich słoni azjatyckich, które w marcu 2020 roku opuściło swój leśny dom w rezerwacie Xishuangbanna w pobliżu granicy z Laosem i Mjanmą, obecnie przebywa w mieście Yuxi, w prowincji Yunnan, pod troskliwą ochroną władz lokalnych i mieszkańców.

Podczas swojej podróży zwierzęta przemaszerowały blisko 500 kilometrów, po drodze odwiedzając między innymi salon samochodowy oraz… dom spokojnej starości.

W stadzie jest sześć samic, trzy dojrzałe i trzy młode samce oraz trzy słoniątka. Początkowo stado liczyło 16 zwierząt, ale po pewnym czasie dwa osobniki odłączyły się od grupy i wróciły do rezerwatu. W tym samym czasie urodziło się jeszcze jedno słoniątko.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno słoniom, jak i mieszkańcom, rząd Yuxi prowadził stały monitoring stada i wprowadził specjalne środki ostrożności i zabiegi by odwrócić uwagę zwierząt od wchodzenia na gęsto zaludnione obszary.

Aby zapobiec wejściu słoni do miast i wiosek, wysłano specjalne floty setek ciężarówek, blokujących kluczowych skrzyżowaniach, budowano płoty i wykładano jedzenie. Nad akcją czuwało ponad 500 osób, 110 pojazdów i kilkanaście dronów.

Specjaliści nie wiedzą, dlaczego słonie opuściły rezerwat. Niewykluczone, że panuje w nim zbyt duże zagęszczenie, a stado wyruszyło w podróż, by szukać terenów, gdzie będzie panowała mniejsza konkurencja o zasoby.

Istnieje też podejrzenie, że zwierzęta na manowce wyprowadził niedoświadczony przywódca stada.

Jeśli słonie nie wrócą do rezerwatu, prawdopodobnie zostanie dla niech utworzony nowy obszar, na którym będą mogły bezpiecznie żyć.

Populację słoni azjatyckich można przypisać wysiłkom Yuxi w promowaniu rozwoju ekologicznego i utrzymaniu różnorodności biologicznej.

Obdarzony łagodnym klimatem ze względu na swoje położenie, Yuxi ma ponad 99 procent doskonałej jakości powietrza w centrum miasta i 64,1 procent wskaźnika lesistości.

Obszar jest domem dla 735 gatunków dzikich zwierząt lądowych i 2394 gatunków roślin, w tym 31 dzikich roślin objętych ochroną krajową.

W Chinach żyje dziś około 300 dzikich słoni, większość z nich mieszka w prowincji Yunnan.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *