Obszary wiejskich w Państwie Środka są coraz zamożniejsze

Wiejski rynek konsumencki w Chinach utrzymuje szybki wzrost, ponieważ kraj oferuje coraz więcej rozwiązań, które go wspierają.

Dane Narodowego Biura Statystycznego (NBS) wykazały, że sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych na obszarach wiejskich w Chinach osiągnęła w lipcu br. 454,7 mld juanów, co stanowi wzrost o 8,8 proc. rok do roku, o 0,4 punktu procentowego więcej niż na obszarach miejskich

Według Dong Lihua, szefa departamentu handlu i gospodarki NBS, rynek konsumencki na obszarach wiejskich od marca tego roku wykazuje znaczne ożywienie, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 14,3 proc. rok do roku.

Sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych w Chinach na obszarach wiejskich osiągnęła w 2020 r. 5,3 bln juanów, co stanowi około 13,52 procent całkowitej sprzedaży detalicznej towarów konsumpcyjnych w kraju, która wyniosła 39,2 bln juanów.

W ostatnich latach poprawa konsumpcji na obszarach wiejskich wykazała solidną dynamikę, a sprzedaż detaliczna towarów na obszarach wiejskich rosła szybciej niż na obszarach miejskich przez osiem kolejnych lat.e-c

Ostatnio Chiny wzmocniły wsparcie polityczne dla konsumpcji na obszarach wiejskich, obejmujące połączenie systemów handlu elektronicznego w hrabstwach, gminach i wsiach, poprawę systemów dystrybucji logistyki dostaw ekspresowych na obszarach wiejskich, zapewnienie zatrudnienia i zwiększenie dochodów mieszkańców wsi, oraz wzmocnienie budowy powiatowych systemów handlowych.

Oczekuje się, że 21 000 miast, które są kluczowymi węzłami konsumpcji na obszarach wiejskich, otrzyma więcej wkładu finansowego oraz wsparcia inwestycyjnego i finansowego, i może zapoczątkować szczyt budowy systemu obiegu biznesowego.

Rynek konsumencki na poziomie gminy i wsi stanowi 38% całego rynku konsumenckiego w Chinach i ma ogromny potencjał.

Można się spodziewać, że całkowita sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych na obszarach wiejskich może utrzymać średni roczny wzrost na poziomie około 7 procent w ciągu najbliższych dziesięciu lat i osiągnie 10 bilionów juanów w 2030 roku.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *