Trójstronne porozumienie na rzecz współpracy z Rosją

Trzy strefy wolnego handlu w Heilongjiang (FTZ) podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju handlu z Rosją.

Harbin, Heihe i Suifenhe będą współdziałać w zakresie międzynarodowego transferu technologii oraz rozszerzać współpracę międzynarodową w sektorze własności intelektualnej.

W ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej wysunięta na północ FTZ w Chinach, strefa Heilongjiang była świadkiem niezwykłego rozwoju w trzech podobszarach.

Obszar Harbin, położony w stolicy prowincji, priorytetowo potraktował rozwój łańcucha logistycznego, uruchamiając takie projekty jak park przemysłowy Chiny-Rosja oraz centrum importu i exportu rolnego Chiny-Rosja. Powstało tu także pierwsze w Chinach centrum transgranicznych usług finansowych między Chinami a Rosją, w którym wprowadzono 11 innowacji we współpracy finansowej między tymi dwoma krajami.

Suifenhe natomiast osiągnął przełom we współpracy z Rosją w przemyśle energetycznym, mineralnym i przetwórstwie zboża.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *